Just nu kan du tillsammans med en jurist på Kliently skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord för endast 3000 kronor.

Miski Ibrahim

Kliently Jurist

Miski Ibrahim är jurist och har erfarenhet inom flertalet rättsområden. Hon åtar sig uppdrag inom främst migrationsrätt, brottsmål, familjreätt och affärsjuridik (främst bolags- och avtalsrätt). Förutom svenska och engelska talar Miski även somaliska på modersmålsnivå. Miski Ibrahim är idag verksam på HS Legal.

Juridisk inriktning