Miski är Kliently jurist

Miski Ibrahim

Miski Ibrahim arbetar som jurist på Kliently och är specialiserad på affärsjuridik, migrationsrätt, brottmål och familjerätt. Miski bokas enklast via appen Kliently för kortare rådgivning. För att anlita Miski i ett större ärende nås hon enklast per mejl via info@kliently.se eller via appen.

Miski talar svenska, engelska och somaliska.

Boka tid med Miski