Att skilja sig och vad det innebär

av

Zaid Najib
A couple thinking about divorcing in Sweden.

Att skilja sig är alltid känslosamt och många associerar det enbart med problem. Det finns däremot väldigt enkla och tydliga lösningar på saker som vid första anblick kan se ut som olösliga. Förutom att du anlitar en duktig jurist som vägleder dig genom hela processen så hjälper informationen nedan dig ha koll på vad som händer i nästa steg.

Prata med en jurist om skilsmässa

När separationen är ett faktum

Har du och din partner bestämt er för att skilja er? Eller har du nått vägs ände i äktenskapet? Oavsett om ni är överens eller om bara en av er vill skilja sig så gör ni det vid den tingsrätt där ni är folkbokförda. I vissa fall börjar ni med det som kallas för betänketid, det vill säga tid som behöver gå innan ni fullföljer er skilsmässa. Betänketiden finns till för att undvika att par skiljer sig förhastat. Det finns däremot vissa skillnader i hur lång betänketiden är.

Oftast är betänketiden sex månader men i vissa fall är den upp till ett år. Om ni båda är överens och ni inte har barn under 16 år behöver ni ingen betänketid. Då kan man skilja sig direkt. Sker skilsmässan på ena partens initiativ eller har ni barn under 16 år gäller minst sex månaders betänketid.

Att skilja sig kräver en bodelning

Efter att själva skilsmässoprocessen är avslutad är det i vanliga fall dags för en bodelning. Det är processen då ni delar upp det som är ert giftorättsgods. Det är vad ni som makar har ägt tillsammans under ert äktenskap. Det som inte är enskild egendom. Bortsett från respektive makes skulder skriver man ner och sammanfattar allt i ett bodelningsavtal som ni båda undertecknar.

När man ska skilja sig är det tyvärr inte ovanligt att man inte är överens och ser olika på hur bodelningen ska gå. Om det sker i ert fall utser tingsrätten en bodelningsförrättare som hjälper er i fallet. Och om det är stora skillnader i hur ni som makar ser på giftorättsgodset avgör bodelningsförrättaren vem som ska ha vad.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag