Carl är Kliently jurist

Carl Seffer har mångårig erfarenhet som jurist främst inom hyresjuridik och migrationsrätt. Han åtar sig även uppdrag inom ekonomisk familjerätt och har arbetat på Migrationsverket och Stockholmhem.

Carl är idag verksam som jurist på Kliently Legal och åtar sig uppdrag inom humanjuridiken.

Boka tid med Carl

Miski är Kliently jurist

Miski Ibrahim är jurist och har erfarenhet inom flertalet rättsområden. Hon åtar sig uppdrag inom främst migrationsrätt, brottsmål, familjreätt och affärsjuridik (främst bolags- och avtalsrätt).

Förutom svenska och engelska talar Miski även somaliska på modersmålsnivå.

Boka tid med Miski

Daniel är Kliently jurist

Daniel arbetar som jurist sedan januari 2023 hos Kliently och har sin expertis inom humanjuridik (migrationsrätt, brottmål, familjerätt, socialrätt, LVU och LSS). Daniel åtar sig uppdrag inom humanjuridiken och ger rådgivning via appen Kliently på svenska, engelska och assyriska.

Boka tid med Daniel

Sofia är Kliently jurist

Sofia har arbetat som jurist sedan 2014 och har ett brinnande intresse för familjerätt generellt och för den ekonomiska familjerätten i synnerhet. Sofia har också erfarenhet av förvaltningsrätt, socialrätt, entreprenad- och avtalsrätt. Sofia går att boka som jurist i appen Kliently.

Boka tid med Sofia

Ari är Kliently konsult

Ari är en erfaren jurist som har spenderat stora delar av sin karriär i domstol, men även på advokatbyrå. Han har bland annat arbetat med rättsutredningar som tingsnotarie både i Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen, samt som föredragande jurist i Svea hovrätt där han bland annat förberedde mål och hjälpte domarna med förslag till beslut och domar. På advokatbyrå arbetade han främst med avtal och affärstransaktioner.

Idag arbetar Ari som jurist och inriktar sig på affärs- och civilrättsliga frågor. Han brinner särskilt för rättsområdena avtalsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt och arbetsrätt. Hans styrka ligger i hans djupa engagemang och förmåga att snabbt sätta sig in i sina klienters problem och erbjuda lösningar skräddarsydda helt till deras behov. Ari erbjuder juridisk rådgivning i appen Kliently på svenska, engelska och persiska.

Boka tid med Ari

Peter Hanthe har arbetat som jurist sedan 1998. Han har haft ett stort antal uppdrag för Sveriges domstolar som medlare i vårdnadsmål och i verkställighetsärenden och har utvecklat en metod (Cause Mediation®) som gör det möjligt att lösa vårdnadstvister på frivillig väg. Peter har sitt största engagemang i familjerätt men arbetar även med alla frågor som rör migrationsrätt.

Boka tid med Peter

Zaid är Kliently konsult

Zaid Najib är jurist och specialiserad inom affärsjuridik, bolagsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och tvistelösning. Zaid har även kompetens och erfarenhet inom migrationsrätt, familjerätt, medicinsk rätt och fastighet- och hyresrätt. Förutom svenska talar Zaid Najib även flytande arabiska.

Boka tid med Zaid

Nadja är Kliently jurist

Nadja Hatem har arbetat som jurist och advokat sedan år 2007 i egen byrå och har lång bakgrund inom familjerätt, brottmål och migrationsrätt.

Hon har kommit att framförallt specialisera sig i vårdnadsmål och i synnerhet internationella bortförandeärenden och varit väl anlitad som familjemedlare där hon är en av få i Sverige som behärskar det arabiska språket.

Nadja har också under sin tid som advokat även arbetat som offentlig försvarare i grövre brottslighet och som målsägandebiträde för brottsutsatta.

Boka tid med Nadja

Anuta är Kliently jurist

Anuta Sjunghamn har arbetat som jurist sedan 2007 och drivit egen byrå mellan åren 2009-2021 och är specialiserad på migrationsrätt men även arbetat som ombud i familjerätt och såsom offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Mellan åren 2015-2021 arbetade Anuta Sjunghamn som advokat och var väl anlitad som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Boka tid med Anuta

Adib är Kliently konsult

Adib Hosseini är specialiserad inom det affärsjuridiska fältet för företag, migrationsrätt och GDPR. Han är särskilt specialiserad inom konkurrensregler samt EU-rättsliga regler för företag. Han arbetar dagligen med att hjälpa nystartade företag och start-ups med registreringar och upprättande av avtal i synnerhet på engelska.

Adib har en magisterexamen i EU-affärsrätt från Lunds universitet och har även en juristexamen från Iran och är väl förtrogen med det iranska rättssystemet. Han ger juridisk rådgivning på engelska, farsi och kurdiska. 

Boka tid med Adib