Ska du skriva avtal? Här är 7 punkter du måste ha med

av

Lola Berbatovci
Person som skriver under ett avtal.
Se till att dina avtal är vattentäta

Att skriva avtal är en viktig del av vardagen som företagare och entreprenör. Oavsett vad det gäller för avtal är det viktigt att du säkrar din trygghet och inte försätter dig i onödiga tvister. Även om avtal ser olika ut beroende på dess syfte finns det några punkter som alltid är bra att ha med. Vi listar de 7 viktigaste här nedan.

1. Identifiera parterna tydligt

Det viktigaste i alla avtal är att identifiera de involverade parterna på ett korrekt sätt. Se därför till att du har med namn, adresser, telefonnummer och andra relevanta kontaktuppgifter. Det ska vara tydligt och ska inte gå att misstolka på något sätt.

2. Beskriv syftet med avtalet

Klargör syftet med avtalet på ett sätt som är tydligt för alla parter. Lista och beskriv precis alla tjänster och/eller produkter du ska leverera. Beskriv också vilka förväntningar parterna har på varandra och vilka villkoren är? Och var hellre övertydlig än att tillåta för olika tolkningar av leveranserna. Det gör att överenskommelsen är detsamma för alla och gör samarbetet lättare att genomföra.

3. Villkor för betalning

Här är det både viktigt att ange vad saker och ting kostar och vad som kommer att hända om betalningen inte kommer in i tid. Ange hur mycket som ska betalas, när betalningen ska göras och på vilket sätt. Specificera också hur kunden kommer att debiteras vid eventuell försening av betalning. Ange vilka betalningsavgifterna är för försening och vad dröjsmålsräntan landar på.

4. Tidsramar och deadlines

Att ha tydliga tidsramar och deadlines är avgörande för att säkerställa att alla parter är överens. Detta inkluderar datum för både del- och slutleverans. Här kan du också ange vilka tidsramarna är för eventuell feedback och korrektur. Och om kunden ska få chans att få igenom ändringar på leveransen ska du ange hur många korrekturvändor kunden får. Genom att begränsa tiden för korrektur kan du se till att arbetet inte drar ut på tiden.

5. Ansvarsområden och befogenheter

Den här punkten är viktig för att tydliggöra vad du behöver för att leverera enligt avtal. I många fall behöver kunden leverera viss information för att arbetet ska kunna utföras. Och i vissa fall kommer du behöva befogenhet av kunden för att kunna leverera. Genom att klargöra vilka ansvarsområden och befogenheterna är för varje part säkrar du att du inte blir ansvarsskyldig om du inte får det du behöver för att leverera ett bra resultat.

6. Sekretess och immaterialrätt

Om samarbetet och avtalet gör att ni kommer att dela konfidentiell information är det viktigt att ha med en sekretessklausul. Och ska du skapa åt din kund behöver avtalet också ange vem som äger de immateriella rättigheterna. Vanligtvis äger kunden de immateriella rättigheterna för det som skapas. Ibland kan kunden däremot behöva köpa loss rättigheterna och då behöver du ange hur det går till, vad exakt kunden köper och vad det kostar.

7. Du ska inte skriva avtal utan force majeure-klausul

Force majeure-klausulen brukar återkomma i alla avtal som upprättas. Den friskriver dig från ansvar om något händer som är utom din och kundens kontroll. Det gäller till exempel naturkatastrofer, krig och liknande händelser som gör att det blir omöjligt att utföra avtalet.

Beroende på vad du skriver för avtal kan det finnas andra viktiga punkter att ha med. Därför är det viktigt att granska avtalet noggrannt så att du tar upp och klargör alla relevanta frågor innan ni skriver på. Därför kan det också vara bra att ta hjälp av en jurist när du ska skriva avtal. Då säkerställer du att du inte hamnar i en onödig tvist som både kostar pengar och en massa tid.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert inom avtalsfrågor? Då kan du boka ett samtal med Miski Ibrahim i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag