7 viktiga punkter att ha med i ett VD-avtal

av

Lola Berbatovci
VD som sitter framför dator.
Se till att ert VD-avtal är vattentätt.

Visste du att företag måste ta fram särskilda avtal till en VD? Hen täcks nämligen inte av lagen om anställningsskydd (LAS) och oftast heller inte av kollektivavtal. Därför räcker det inte med ett vanligt anställningsavtal utan hen behöver ett särskilt avtal som täcker de omfattande anställningsvillkoren. Ett så kallat VD-avtal.

1. Vad har VD:n för ansvarsområden?

Som VD ansvarar man för ett företags dagliga verksamhet och har det yttersta ansvaret enligt bl a arbetsmiljölagen, miljöbalken, skattelagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen samt arbetsrättsliga lagar. Därför är det viktigt att i avtalet tydligt ange vilka ansvarsområden som ingår. Ni kan också ta fram en särskild VD-instruktion som tydliggör arbets- och ansvarsfördelningen inom styrelsen och andra funktioner.

2. Hur ser VD:ns anställningsskydd ut?

Eftersom VD:n inte täcks av LAS är det viktigt att skriva ner exakt vilken anställningsform hen har, hur lång uppsägningstiden är och hur den går till samt om, hur och i vilka situationer företaget kan avskeda hen. Oftast ligger uppsägningstiden på några månader och kan vara samma oavsett om det gäller en uppsägning eller att VD:n blir avskedad. Det brukar också vara vanligt att då få ett avgångsvederlag och därför behöver ni även ange hur stort det blir samt när ni betalar ut det.

3. Vad ligger VD:ns ersättning på?

Förutom lön kan VD:n också få en bonus för arbetet hen utför. Det brukar finnas villkor för utbetalningen av bonusen. Det vill säga, mål som hen måste nå för att få bonusen. Samt när den i så fall betalas ut. I avtalet kan det också stå när det är dags för omförhandling av ersättningen framöver.

4. Se till att ni har en sekretessklausul

Som VD sitter man på mycket information som kan vara värdefull för konkurrerande verksamheter. Därför kan det vara bra att ha med en sekretessklausul i avtalet. I den anger ni vad som är sekretessbelagt och som inte får delas med yttre parter. På det här sättet kan ni se till att era affärshemligheter är skyddade både medan VD:n sitter hos er och efter hen har lämnat företaget.

5. Viktigt med konkurrensförbud

Lika viktigt som det är att ha med en sekretessklausul är det att ha med konkurrensförbud i avtalet. Genom förbudet kan ni förhindra att VD:n att går över och arbetar hos en konkurrent direkt efter anställningen hos er. Oftast gör man det genom att erbjuda en ersättning för tiden hen inte får arbeta hos konkurrerande verksamheter. Det är däremot viktigt att komma ihåg att konkurrensförbud inte får vara för omfattande. Kolla därför för säkerhetens skull med en jurist att ert avtal är hållbart.

6. Vilka är konsekvenserna för avtalsbrott?

Om VD:n bryter mot något av det som står i avtalet behöver det stå tydligt vad det ger för konsekvenser. Oftast brukar det handla om att hen måste betala vite, vilket är en form av böter. Då anger ni hur stort vitet blir och också om företaget har ansvarsförsäkring för att täcka för vissa situationer.

7. Hur löser ni eventuella tvister?

Om en tvist uppstår mellan bolaget och VD:n är det smidigast att lösa eventuella tvister i en skiljedomstol. Den processen är nämligen snabbare, domen är inte offentlig och det går heller inte att överklaga domen.

Skriv ditt avtal idag!

Behöver du hjälp att ta fram ett VD-avtal? Då kan du ta fram ett tillsammans med våra jurister för 8 995 kr eller på egen hand för 799 kr.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag