Behöver du hjälp med en hemtagningsbegäran?

av

Miski Ibrahim
Pojke som sitter vid ett fönster och tittar ut.
Har du hört talas om begreppet hemtagningsbegäran?

Om du har ett barn som är LVU-placerad kanske du har stött på begreppet hemtagningsbegäran. En hemtagningsbegäran gör man för att få hem sitt barn igen om barnet är omhändertagen. Anser socialnämnden att ett barn far illa i sitt hem kan de gå in och LVU-placera barnet på ett särskilt hem. Det händer inte ofta, men när det väl händer finns det vissa regler och processer man måste följa för att säkra att barnet är tryggt och har det bra.

LVU är en tvingande lag och förkortning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen finns för att se till att barn som råkar illa ut i hemmet kan bli omhändertagna och förhoppningsvis då få det bättre. Anledningarna till att ett barn omhändertas kan både handla om hemförhållanden som om barnets beteende. Och ibland kanske barnet behöver långvarig LVU-vård. Medan det också finns tillfällen då barnets familj kan göra nödvändiga förändringar för att säkra att barnet kan leva ett tryggt liv hemma.

Innan ett barn blir LVU-placerad gör Socialnämnden en bedömning som bekräftar att barnets hälsa och/eller utveckling far illa av att bo hemma. Även domstolen måste fastställa att den bedömningen är korrekt innan det är möjligt att LVU-placera ett barn. Därefter ska socialnämnden minst varje halvår utvärdera på nytt om barnet även fortsatt behöver LVU-vård.

Vad händer vid en hemtagningsbegäran?

Om du vill få hem ditt barn som är LVU-placerad kan du göra en hemtagningsbegäran. Det kan barnet också göra om hen har fyllt 15 år. Då utreder socialtjänsten ifall det är rimligt att avsluta barnets LVU-vård. Socialtjänsten har bara upp till fyra månader på sig att göra färdigt sin utredning. När den är gjord fattar socialnämnden ett beslut baserat på den. Godkänner inte socialnämnden din hemtagningsbegäran kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

För att göra en hemtagningsbegäran får du hjälp av ett offentligt biträde. Du behöver inte betala för ditt offentliga biträde utan det är staten som står för de kostnaderna. Innan du gör en hemtagningsbegäran måste du se över anledningarna till varför barnet LVU-placerades från första början. Om det berodde på anledningar som du som vårdnadshavare har kontroll över måste du göra de förändringar socialnämnden anser att du ska göra innan barnet kan återvända hem. Om den negativa situationen för barnet inte har förändrats blir din hemtagningsbegäran inte godkänd.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag