Ska du resa med hund?

av

Miski Ibrahim
Flicka med downs syndrom som leker med sin hund.
Kolla upp vad som gäller i ditt fall när du planerar att resa med din hund

Planerar du att resa med hund är det extra viktigt att ha koll på vilka krav olika länder ställer, både när du för ut hunden ur Sverige och när du för in hunden igen. När du reser med hund är det oftast rabies du behöver ha koll på. Vad som gäller i ditt fall beror bl. a. på hur rabiessituationen ser ut i landet du vill besöka. Världens länder är uppdelade i tre kategorier som baserar sig på ländernas rabiessituation:

 1. EU-länder samt länder med fungerande rutiner för att upptäcka rabies.
 2. Länder där rabiessituationen är ett problem men där det dokumenteras och följs upp.
 3. Länder där rabiessituationen är utom kontroll.

Oavsett vilket land du reser till är det också viktigt att du kollar om landet har särskilda krav för resande hundar. Olika länder har olika villkor. Besöker du Norge, Finland, Irland och Malta ska din hund vara avmaskad mot rävens dvärgbandmask, det som också heter echinococcos. Och Danmark tillåter bara vissa hundraser i landet. Du tar enkelt reda på vad som gäller i ditt fall hos landets veterinära myndigheter eller landets ambassad i Sverige.

1. EU-länder samt länder med fungerande rutiner för att upptäcka rabies

Förutom länderna inom EU finns det ytterligare ett gäng länder med fungerande rutiner för att upptäcka rabies. På Jordbruksverkets hemsida hittar du vilka länder det är. Planerar du en resa till och från ett av de här länderna måste du se till att din hund bl. a.:

 • är ID-märkt med chip av en veterinär eller godkänd ID-märkare.
 • är vaccinerad mot rabies, men först efter hunden har ID-märkts.
 • har ett EU-pass för sällskapsdjur.

När du kommer in i Sverige anmäler du också din hund hos tullen. Om tullplatsen är obemannad kallar du och väntar på tullpersonalen så att de kan anmäler din hund. Du får alltså inte gå förbi förrän personal från tullen anmäler din hund.

Om du och din hund reser på separata datum eller i olika rutter ska din hund vara försäkrad under resan. Eftersom flygbolaget också kan ha särskilda villkor behöver du kolla upp vad som gäller om du planerar att flyga.

2. Länder där rabiessituationen är ett problem men där det dokumenteras och följs upp

Många länder utanför EU har antingen inte rabies eller är väldigt duktiga på att upptäcka fall av rabies enligt Världshälsoorganisationen. Vilka länder det är hittar du också på Jordbruksverkets hemsida.

För att resa till och från dessa länder måste du se till att din hund bl. a.:

 • är ID-märkt med chip av en veterinär eller godkänd ID-märkare.
 • har giltig vaccination mot rabies, men först efter hunden blir ID-märkt. Om du inte hinner vaccinera om din hund innan giltighetstiden på den senaste vaccindosen har gått ut måste du vänta 21 dagar efter vaccinationen innan du får resa med din hund.
 • har ett hälsointyg från Jordbruksverket om vaccinationen mot rabies går ut under resan. Intyget ska fyllas i av en officiell veterinär i landet du besöker. Därefter måste du resa med din hund till en Entry Point i EU inom 10 dagar. Det är särskilda platser inom EU där djur som förs in från länder utanför EU kan kontrolleras. Sverige har två Entry Points, ett på Arlanda och ett på Landvetter.
 • har ett EU-pass för sällskapsdjur där den senaste vaccinationen mot rabies är inskriven.

3. Resa med hund till länder där rabiessituationen är utom kontroll

I länder där rabiessituationen är ett problem är det viktigt att du är försiktig med din hund. Reser du till ett land med utspridd rabies måste du vara extra noggrann och bl. a. se till att din hund:

 • är ID-märkt med chip av en veterinär eller godkänd ID-märkare.
 • har giltig vaccination mot rabies, men först efter hunden blir ID-märkt. Om du inte hinner vaccinera om din hund innan giltighetstiden på den senaste vaccindosen har gått ut måste du vänta 21 dagar efter vaccinationen innan du får resa med din hund.
 • har tillräckligt med antikroppar mot rabies. Det kallas för titertest och du gör det genom att ta låta en veterinär ta blodprov på din hund.
 • har ett giltigt hälsointyg som är utfärdat först 3 månader efter att titertestet är gjort.
 • har ett hälsointyg från Jordbruksverket om vaccinationen mot rabies går ut under resan. Intyget fyller en officiell veterinär i landet du besöker i. Därefter ska du resa med din hund till en Entry Point i EU inom 10 dagar. Det är särskilda platser inom EU där personal kontrollerar djur som kommer in från länder utanför EU. Sverige har två Entry Points, ett på Arlanda och ett på Landvetter.
 • har ett EU-pass för sällskapsdjur där den senaste vaccinationen mot rabies är inskriven.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag