Carl är Kliently jurist

Carl Seffer har mångårig erfarenhet som jurist främst inom hyresjuridik och migrationsrätt. Han åtar sig även uppdrag inom ekonomisk familjerätt och har arbetat på Migrationsverket och Stockholmhem.

Carl är idag verksam som jurist på Kliently Legal och åtar sig uppdrag inom humanjuridiken.

Boka tid med Carl

Miski är Kliently jurist

Miski Ibrahim är jurist och har erfarenhet inom flertalet rättsområden. Hon åtar sig uppdrag inom främst migrationsrätt, brottsmål, familjreätt och affärsjuridik (främst bolags- och avtalsrätt).

Förutom svenska och engelska talar Miski även somaliska på modersmålsnivå.

Boka tid med Miski

Daniel är en riktigt vass stjärna som är i sluttampen av sitt exjobb. Han tar sin juristexamen i början av 2024 och arbetar tills dess deltid hos Kliently Legal med bl a rättsutredningar samt formaliserar utkast till olika skrifter.

Juridisk inriktning

Sofia är Kliently konsult

Sofia har arbetat som jurist sedan 2014 och har ett brinnande intresse för familjerätt generellt och för den ekonomiska familjerätten i synnerhet. Sofia har också erfarenhet av förvaltningsrätt, socialrätt, entreprenad- och avtalsrätt. Idag är Sofia verksam som jurist på Salomonic AB och går även att boka som jurist i appen Kliently.

Boka tid med Sofia

Peter Hanthe har arbetat som jurist sedan 1998.

Han har haft ett stort antal uppdrag för Sveriges domstolar som medlare i vårdnadsmål och i verkställighetsärenden och har utvecklat en metod (Cause Mediation®) som gör det möjligt att lösa vårdnadstvister på frivillig väg.

Peter har sitt största engagemang i familjerätt men arbetar även med alla frågor som rör migrationsrätt.

Peter är verksam som jurist på Cause AB och är ansluten till Kliently som juristkonsult.

Boka tid med Peter

Zaid är Kliently konsult

Zaid Najib är jurist och specialiserad inom affärsjuridik, bolagsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och tvistelösning. Zaid har även kompetens och erfarenhet inom migrationsrätt, familjerätt, medicinsk rätt och fastighet- och hyresrätt. Zaid Najib är grundare av N&K Juristbyrå i Malmö där han även är verksam. Förutom svenska talar Zaid Najib även flytande arabiska.

Boka tid med Zaid

Nadja är Kliently jurist

Nadja Hatem har arbetat som jurist och advokat sedan år 2007 i egen byrå och har lång bakgrund inom familjerätt, brottmål och migrationsrätt.

Hon har kommit att framförallt specialisera sig i vårdnadsmål och i synnerhet internationella bortförandeärenden och varit väl anlitad som familjemedlare där hon är en av få i Sverige som behärskar det arabiska språket.

Nadja har också under sin tid som advokat även arbetat som offentlig försvarare i grövre brottslighet och som målsägandebiträde för brottsutsatta.

Boka tid med Nadja

Anuta är Kliently jurist

Anuta Sjunghamn har arbetat som jurist sedan 2007 och drivit egen byrå mellan åren 2009-2021 och är specialiserad på migrationsrätt men även arbetat som ombud i familjerätt och såsom offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Mellan åren 2015-2021 arbetade Anuta Sjunghamn som advokat och var väl anlitad som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Boka tid med Anuta

Boukouri är Kliently konsult

Boukouri Zeneli har juristexamen samt advokatexamen från Grekland och har validerat sin juristexamen i Sverige. Hon har även slufört sin Master inom skatterätt på Uppsala Universitet. Boukouri Zeneli åtar sig uppdrag inom migrationsrätt samt arbetsrätt. Boukouri Zeneli är verksam som jurist på MotiveraRätt där hon är grundare och ägare.

Boka tid med Boukouri

Aleksandar är Kliently konsult

Aleksandar Milic har arbetat som jurist sedan 2019 och har specialiserat sig på affärsjuridik i allmänhet och familjerätt i synnerhet. Han åtar sig även uppdrag som ombud i LVU-mål. Utöver svenska och engelska talar även Aleksandar flytande serbiska, kroatiska och bosniska. Aleksandar är verksam jurist på Judicata Juristbyrå i Helsingborg.

Boka tid med Aleksandar