Flykting eller alternativt skyddsbehövande – vad gäller?

av

Miski Ibrahim
Ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.
Undrar du vad som gäller vid uppehållstillstånd som flykting och alternativt skyddsbehövande?

Om du inte kan leva ett tryggt och säkert liv i ditt hemland kan du ansöka om asyl som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Den stora skillnaden är att den som får flyktingsstatus får stanna längre i Sverige. Men oavsett status har du rätt att överklaga om du tycker att Migrationsverket har gett dig fel status.

Om du beviljas uppehållstillstånd som flykting

Flyktingsstatus kan du få om du har varit tvungen att fly från ditt hemland för att det är farligt att stanna kvar. Detta ska då vara på grund av din etnicitet, nationalitet, religiösa eller politiska uppfattning, kön eller sexuella läggning. Alla som har uppehållstillstånd i Sverige i minst ett år har rätt att folkbokföra sig här. Som flykting får du uppehållstillstånd i tre år. Därför är det viktigt att du folkbokför dig direkt du får uppehållstillstånd. Det gör att du kan arbeta här, öppna bankkonton och få vård precis som alla andra som är folkbokförda här. Om du därefter kan visa att du kan fortsätta försörja dig själv här kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Har du varit tvungen att lämna din familj för att fly till Sverige har ni rätt att bli återförenade här. Det innebär att dina närmaste familjemedlemmar kan söka uppehållstillstånd i Sverige som anhöriga. I vissa fall måste du då kunna visa att du kan försörja dig och din familj. Och du måste visa att du har ett boende som är stort nog och med bra standard där ni kan bo tillsammans.

Om du har uppehållstillstånd i Sverige och har varit folkbokförd här i minst tre år har du också rätt att rösta i valet till både landsting och kommun.

Om du beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Att en får status som alternativt skyddsbehövande betyder att det finns risk att personen blir straffad med döden, utsatt för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Det kan också vara att personen riskerar att bli skadad på grund av en väpnad konflikt i hemlandet. Som alternativt skyddsbehövande får du ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader. Under den tiden har du rätt att folkbokföra dig i Sverige. Då kan du arbeta här, öppna bankkonton och få samma vård som alla andra som är folkbokförda här.

När uppehållstillståndet når sitt slut kan du ansöka om att förlänga uppehållstillståndet. Då kollar Migrationsverket återigen om det fortfarande finns risker för dig i hemlandet. Eller om de tycker att du kan återvända utan att riskera bli dödad eller skadad på något sätt.

Även som alternativt skyddsbehövande har du rätt att bli återförenad med din närmaste familj i Sverige. Däremot gäller från 1 december 2023 att de flesta måste kunna försörja sig själva och familjemedlemmarna redan från första dagen. Även här gäller att man har ett boende redo som är stort nog och med bra standard.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag