Kliently: lösningen på dina juridiska frågor och problem

Kliently ligger i framkant vad gäller det juridiska fältets utveckling tack vare vårt engagemang för ökad tillgänglighet, transparens och effektivitet när det kommer till juridisk hjälp.

Vi föreställer oss ett juridiskt landskap där kvalitativ rådgivning och representation inte bara är en tjänst ett fåtal har råd med utan snarare en grundläggande rättighet för alla.

Kliently är inte bara en digital plattform, det är vägen till omfattande juridiska lösningar där vemsomhelst, närsomhelst har möjlighet att få juridisk hjälp.

Stärkta rättigheter med lättillgänglig juridisk hjälp

Vårt mål är enkelt men omfattande; att göra juridisk hjälp tillgänglig oavsett eventuella geografiska, kulturella och ekonomiska hinder som kan finnas. Vi vill säkerställa att tillgången till juridisk hjälp och erfarna jurister finns inom räckhåll för alla. På det sättet kan vi minska på den stress och oro som följer när människor inte vet hur de ska navigera genom det juridiska landskapet.

Transparens i varje steg

För att du ska kunna känna dig trygg är det viktigt med transparens. Vi guidar dig genom varje juridiskt steg och säkerställer att processer och kostnader är raka och tydliga. Det här är inte bara en del av vår policy utan även vårt löfte till dig.

Ökad tillgänglighet och effektivitet med tekni

Våra tjänster är designade att vara kvalitativa och effektiva genom att utnyttja modern teknik. Oavsett om det är en snabb konsultation eller om du behöver mer omfattande hjälp i en juridisk process så finns vi här och kan ge dig både snabb och skräddarsydd hjälp.

Vi hjälper dig mot sinnesro

Vårt team är specialiserade i svensk lagstiftning och finns tillgängliga att hjälpa dig oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som representant för ett företag. Vi hjälper dig vad du än har för juridiskt behov, vare sig det gäller en enkel konsultation, guidning, medling, förhandling eller representation i domstol. Genom att kontakta oss kan du vara säker på att du både får hjälp och sinnesro av att veta att du har nått en lösning.

Nadja

Anuta

Grundarnas juridiska resa: starten till Kliently

Nadjas och Anutas resa inom juridiken har präglat visionen för Kliently där övertygelsen om att juridisk hjälp bör vara en universell rättighet genomsyrar hela verksamheten. Rötterna i Irak och Iran och personlig erfarenhet av hur traditionell juridisk hjälp har en lång väg att gå innan den är tillgänglig för alla har påverkat deras karriärer inom juridiken och essensen av Kliently. De träffades som nyutexaminerade jurister på en kvinnojour i Stockholm där de hade möjlighet att hjälpa fler tack vare deras mångspråkighet. De lyckades överbrygga klyftan mellan andra kulturer och det svenska rättssystemet, och lade därmed grunden för Klientlys etos.

Under samarbetets början

Hos kvinnojouren bevittnade de de rättsliga utmaningar som personer i utkanten av samhället ställdes inför. Det gjorde att de 2009 grundade deras första gemensamma advokatbyrå där fokus låg på humanjuridiken. De arbetade en hel del pro bono, och då särskilt för att hjälpa flyktingar, vilket gjorde att de fick stor uppmärksamhet i media. Redan här fick de ett rykte om sig som förespråkare för lättillgänglig juridisk hjälp för alla.

Idén till Kliently föds under en global kris

När Covid-19 spreds blev det ännu tydligare att det fanns ett stort behov av smidiga juridiska tjänster som var lätta att ta del av. Drivna av att utmana den juridiska branschens status quo och tvinga den att anpassa sig till det moderna samhället startade Nadja och Anuta år 2021 officiellt Kliently, ett startup bolag inom legaltech med fokus på att tillgängliggöra juridisk hjälp för en bredare massa. För att kunna driva bolaget som vilket annat startup som helst och ta in extern finansiering tvingades de lämna advokatsamfundet. Ett viktigt beslut och ett bevis på att deras orubbliga engagemang går före all annan prestige. Kliently var resultat av flera års erfarenhet, tätt samarbete och en gemensam vision av en värld där juridisk hjälp inte är ett privilegium utan snarare en rättighet alla kan ta del av.

Kombinationen av modern teknik i en traditionell bransch

Den juridiska branschen är en av våra mest traditionella branscher. Medan samhället generellt och tekniken i synnerhet har gjort enorma framsteg har juridikbranschen knappt applicerat modern teknik för att effektivisera det dagliga arbetet. Inom Klientlys vision finns även en stark övertygelse att modern teknik, tillsammans med de enskilda juristernas erfarenhet och kompetens, kan skapa en brygga mellan den snåriga djungel som utgör juridik och lagstiftning och den enskilda individen som helt utan erfarenhet förväntas förstå hur juridiken kan hjälpa just hen. Med hjälp av modern teknik kan vi förenkla och effektivisera juristernas arbete och tillgången till juristerna, vilket leder till snabbare och mer träffsäker hjälp för kunden. Tack vare Kliently har våra kunder ett juridiskt stöd var de än befinner sig och vilka de än är.

Med jämlikhet kommer även tillhörighet

Nadja och Anutas resa symboliserar hopp, uthållighet och ett orubbligt engagemang för rättvisa och jämlikhet. Men jämlikhet handlar inte bara om att nå ut till en bred massa. Det handlar också om att ha en verksamhet som representerar det samhälle man verkar i. Vi ser därför till att teamet hos Kliently delar samma värderingar och hängivenhet för rättvisa som Kliently gör. Att deras personliga erfarenhet värderas lika väl som en juristexamen. Och att vi alla drivs av att kunna erbjuda personlig juridisk hjälp på enklast möjliga sätt.

Välkommen till Kliently – där juridiskt stöd är en rättighet, inte ett privilegium.

Vårt kontor

Stockholm

Kliently Legal
Brunnsgränd 7
111 30 Stockholm

info@klientlylegal.se

TEL: 08 – 410 05 220

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag