Behöver du skriva ett gåvobrev?

av

Miski Ibrahim
Ett par som skriver under kontrakt om bostad som de fått i gåvobrev.
Ska du ge bort en bostadsrätt måste du alltid ha med ett gåvobrev.

Visste du att du behöver ett gåvobrev om du ska ge bort exempelvis en bostadsrätt till dina barn eller barnbarn?

Det är kanske inte varje dag man ger bort en bostadsrätt, fastighet eller aktier men när det väl händer är det viktigt att det sker på rätt sätt. Annars är risken att gåvan blir ogiltig enligt lag. Så länge din gåva inte är lös egendom som pengar eller lösa saker så måste du ha ett gåvobrev. Att skriva gåvobrev är inte samma sak som att skriva ett testamente där du anger vem som ska få vad efter din bortgång. I gåvobrevet ger du i stället bort en gåva där du tidigare stått som ägare. Gåvan kan du ge bort till en familjemedlem, en vän, en organisation eller någon annan du tycker förtjänar att få gåvan.

Vad behöver du ha med i ett gåvobrev?

När du ska skriva ett gåvobrev behöver du såklart ange vilken egendom eller tillgångar som du vill ge bort och vem som ska få dem. Du behöver också ange värdet på gåvan och när den ska ges bort. Ska du ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en tomt finns det dessutom vissa juridiska krav utöver själva gåvobrevet som måste uppfyllas.

Du kan också välja att ge bort gåvan med eller utan förbehåll. Ger du bort en gåva med förbehåll betyder det helt enkelt att du sätter villkor på gåvan. Det kan till exempel vara att gåvan inte ska ses som ett förskott på ett arv. Då är det särskilt viktigt att se över så gåvobrevet blir korrekt. Annars kan det påverka ditt testamente på ett sätt som du inte vill.

I gåvobrevet kan du också ange om gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Då ser du till att gåvan stannar hos mottagaren vid en eventuell skilsmässa. Eller så kan du ange att du ska ha rätt att dra nytta av gåvan under en viss tid. Är det exempelvis en bostadsrätt du vill ge bort men vill kunna använda behöver du ange det i gåvobrevet.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert på gåvobrev? Då kan du boka ett samtal med Anuta Sjunghamn eller Nadja Hatem i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag