Tror du att du kommer att bli uppsagd? Det här har du rätt till

av

Lola Berbatovci
Man som blivit uppsagd och packar ihop sina saker.
Att bli uppsagd kan skapa mycket oro.

I och med det ansträngda ekonomiska läget och att priser över hela samhället ökar blir det också svårare för många bolag att driva verksamhet utan att gå i förlust. För många bolag betyder det här att de blir tvungna att se över personalstyrkan och eventuellt säga upp anställda. Om du tror att du kan bli uppsagd, eller om du redan har blivit det, finns det några saker som är bra att ha koll på.

Anställda i Sverige har ett grundläggande skydd genom LAS (lagen om anställningsskydd). Där står det tydligt vilka regler som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande av en anställd. LAS skyddar anställda och förhindrar att en anställd blir uppsagd utan rimlig anledning. Arbetsgivare får exempelvis inte säga upp personal på grund av personliga skäl. Och det finns exempelvis en viss ordning arbetsgivare behöver följa om de planerar att säga upp flera anställda. Efter LAS utgår man ifrån kollektivavtal i de fall det finns ett sådant. Gör det inte det utgår man ifrån anställningsavtalen.

Om en arbetsgivare planerar att säga upp personal finns det en viss ordning besluten ska ske i. Arbetsgivaren måste också kontakta facket för förhandling med de anställda. Enligt lag har du rätt att få ett skriftligt besked om uppsägning. Och blir du omplacerad under din uppsägningstid har du också rätt att behålla både lön och förmåner du tidigare har haft. Din arbetsgivare får alltså inte sänka din lön eller ta bort någon av dina förmåner i och med omplaceringen.

Hur är det med ledighet när du blir uppsagd?

Är du föräldraledig när du blir uppsagd börjar uppsägningstiden först från och med dagen du kommer tillbaka till arbetet. Din uppsägningstid kan inte börja gälla under din föräldraledighet. Och har du redan planerad semester, eller om du har ansökt om semester, har du rätt att begära att inte ta ut den under uppsägningstiden. Din arbetsgivare får alltså inte tvinga dig att ta semester under din uppsägningstid om du inte vill det. På samma sätt får arbetsgivaren inte tvinga dig att arbeta under din uppsägningstid om du redan har fått beviljad semester innan du blir uppsagd. De här reglerna gäller däremot bara om uppsägningstiden är som högst sex månader.

Du har också rätt att söka jobb samtidigt som du får lön. Med andra ord, du har rätt att få ledigt för att gå på arbetsintervjuer och liknande. Den ledigheten måste du ansöka om i förväg. Viktigt att komma ihåg är att du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare även under uppsägningstiden. Det innebär att du måste följa de regler som står i ditt anställningsavtal. Det gäller även om ni under uppsägningstiden bestämmer att du blir arbetsbefriad. Däremot kan ni alltid komma överens om att låta dig söka och börja på en ny arbetsplats innan uppsägningstiden är slut. Men det här är viktigt att du klargör tydligt med din arbetsgivare och att du får överenskommelsen på skrift.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag