Ett urval av årets nya lagar som påverkar främst privatpersoner

av

Nadja Hatem
Brun domarklubba, nya lagar.
Vad tycker du om de nya lagarna för 2024?

Det nya året innebär både en del skatteförändringar, skärpta straff och helt nya lagar. Vi går igenom några av de förändringar som påverkar privatpersoner som mest.

Räkna med sänkt skatt på arbetsinkomst och pension

Skatten på lönen blir lägre från årsskiftet tack vare det nya jobbskatteavdraget och ett förhöjt grundavdrag. Det förhöjda grundavdraget gör att även skatten på pensionen blir lägre. Dessutom höjer man åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget från 65 år till 66 år.

Enligt Skattebetalarnas hemsida kommer skatten på din lön sänkas med:

  • 192 kr/månad om du har en lön på 16 667 kr/mån.
  • 293 kr/månad om du har en lön på 25 000 kr/mån.
  • 410 kr/månad om du har en lön på 35 000 kr/mån.
  • 585 kr/månad om du har en lön på 50 000 kr/mån.
  • 706 kr/månad om du har en lön på 62 500 kr/mån.
  • 770 kr/månad om du har en lön på 125 000 kr/mån.

Lägre skatt på bensin och diesel

För bensin kommer summan av energi- och koldioxidskatten bli 60 öre lägre per liter jämfört med 2023. Samtidigt säker man energiskatten på diesel i miljöklass 1 med 341 kr per kubikmeter jämfört med den nivå som annars skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler.

Nya lagar som påverkar skatten på alkohol, tobak och nikotin

Skatten för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak blir ungefär en procent högre. Samtidigt blir skatten på öl, vin och andra jästa drycker ungefär åtta procent högre medan skatten på etylalkohol blir ungefär en procent högre.

Det blir dyrare att flyga

På grund av att flygskatten räknas om kommer flygresor att bli 76-504 kr dyrare per resenär. Hur mycket dyrare det blir beror på vart du reser.

I år får du totalt 150 000 kronor för renoveringar och hushållstjänster

Bland årets nya lagar inför man också en höjning av taken för rot- och rut-avdrag från 1a juli till 75 000 kr vardera för arbeten och tjänster som utförs under 2024. Det innebär att så länge du utnyttjar högst 50 000 kr i rotavdrag och högst 75 000 kr totalt i både rot- och rutavdrag under årets första halvår, så har du rätt att utnyttja resterande avdrag under årets andra hälft. Höjningen gäller bara för 2024 och innebär att taken för rot- och rutavdragen tillsammans dubbleras.

Nu höjer man också avdraget för uthyrning av bostäder

Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter ligger numera på 50 000 kr. Tidigare har avdraget legat på 40 000 kr. Avdraget är gemensamt för uthyrning och försäljning av produkter från privatbostadsfastigheter och privatbostäder.

Nu finns en ny skrotningspremie för äldre bilar

Från och med i år inför regeringen en tillfällig skrotningspremie som kommer gälla under 2024-2025. Premien går till de som skrotar äldre bilar och därefter väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

Skarpare straff för brott med skjutvapen och explosiva varor

Nu skärper man straffen för brott med skjutvapen och explosiva varor. Det här gäller vid innehav av vapen samt smuggling av vapen eller explosiva varor. Grovt vapenbrott och grov vapensmuggling kommer numera ge fängelse i 4-7 år. Tidigare gav det fängelse i 2-5 år. Synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grov vapensmuggling kommer ge fängelse i 6-10 år. Tidigare gav det fängelse i 4-7 år.

Bland årets nya lagar får ordningsvakter större befogenheter

Från och med i år börjar en ny lag gälla som ger ordningsvakter större befogenheter. Genom den nya lagen kommer ordningsvakter att få genomföra kroppsvisitation för att fastställa någons identitet, förstöra beslagtagen alkohol och i vissa fall transportera omhändertagna personer. Enligt polisens hemsida görs detta för att man ser ett större behov att kunna använda ordningsvakter i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att hålla allmän ordning och säkerhet i samhället.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag