Rättshjälp eller rättsskydd.

Rättshjälp eller rättsskydd

Har du hemförsäkring*

Har du hemförsäkring*

Vilket försäkringsbolag har du?

Vilket försäkringsbolag har du?

Ansök om rättshjälp

Ansök om rättshjälp

-

Vem är det som ska ha rättshjälp?

Vem är det som ska ha rättshjälp?

Längre än två år?

Längre än två år?

Försäkringsbolagets ärenden

Försäkringsbolagets ärenden

Lista ärenden

Gäller ditt ärende något som täcks i ditt försäkringsbolags lista?

Gäller ditt ärende något som täcks i ditt försäkringsbolags lista?

Undantag för valt försäkringsbolag.

Undantag för valt försäkringsbolag.

Lista undantag

Uppfylls undantagen?

Uppfylls undantagen?

Vill du testa och se om du kan få rättshjälp?

Vill du testa och se om du kan få rättshjälp?

Det verkar som att din tvist skulle kunna finansieras av skyddet i din hemförsäkring.

Det verkar som att din tvist skulle kunna finansieras av skyddet i din hemförsäkring.

-

Föklaring dödsbo eller näringsidkare.

Föklaring dödsbo eller näringsidkare.

-

Finns det synnerliga (dödsbo)/särskilda (näringsidkare) skäl?

Finns det synnerliga (dödsbo)/särskilda (näringsidkare) skäl?

Ditt ekonomiska underlag

Ditt ekonomiska underlag

-

Underlag 260k per år?

Underlag 260k per år?

Du kan troligtvis inte få rättshjälp.

Du kan troligtvis inte få rättshjälp.

Vill du prata med en jurist för att verifiera ditt underlag?
Ingen fråga??

Har du någon annan typ av försäkring utöver din hemförsäkring med rättsskydd?

Har du någon annan typ av försäkring utöver din hemförsäkring med rättsskydd?

Om ja vilken?
Ingen fråga här eller? Deltagaren har tidigare också svarat nej på om den har hemförsäkring så texten blir lite missvisande.

Vad handlar den rättsliga frågan om?

Vad handlar den rättsliga frågan om?

Vill du boka en jurist hos oss?

Vill du boka en jurist hos oss?

Ladda ned appen (länk till sida med app eller på denna sida).