Skillnaden mellan uppehållstillstånd och uppehållsrätt

av

Anuta Sjunghamn
Händer som håller varandra över en karta med ett flygplan i mitten
Har du funderat över vad skillnaden mellan uppehållstillstånd och uppehållsrätt är?

Att hålla koll på de olika begrepp som har med migration att göra är inte lätt. Vissa begrepp är väldigt lika och skiljer sig bara i vissa punkter medan andra begrepp handlar om helt olika saker. Just när det gäller uppehållstillstånd och uppehållsrätt är det många som undrar vad som egentligen är vad. Och vilka förmåner och skyldigheter de olika begreppen har.

Uppehållstillstånd är en rättslig status icke-medborgare får. När du får uppehållstillstånd i Sverige innebär det att du har rätt att leva och bo här. Ditt uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat och bara gälla under en viss period. Så länge du bor kvar och uppfyller kraven för att bo i Sverige kan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd ofta förlängas. Detsamma gäller om du har ett permanent uppehållstillstånd. Om du däremot flyttar till ett annat land eller begå ett allvarligt brott kan ditt uppehållstillstånd återkallas.

Ett permanent uppehållstillstånd är på många sätt väldigt likt att ha ett svenskt medborgarskap. I båda fall får du stanna och arbeta i Sverige hur länge du vill och även rösta i kommunal- och landstingsval. Däremot får du inte rösta i riksdagsvalet om du bara har uppehållstillstånd i Sverige. Du får heller inte arbeta som exempelvis polis utan svenskt medborgarskap.

Vad är då uppehållsrätt?

Medan uppehållstillstånd är något icke-medborgare får för att få stanna kvar i landet är uppehållsrätt något som medborgare inom EU, EES och Schweiz får. Tack vare uppehållsrätten kan alla som är medborgare inom EU, EES och Schweiz röra sig fritt och arbeta i andra medlemsstater. Den som bara har uppehållstillstånd har alltså inte samma rätt att röra sig fritt till andra medlemsstater.

Det är viktigt att komma ihåg att även om uppehållsrätten ger medborgare inom EU, EES och Schweiz vissa rättigheter i andra medlemsstater, kan det också finnas begränsningar och villkor i de olika medlemsstaterna. Kolla därför upp med landets ambassad vad som gäller innan du bestämmer dig för att resa eller söka jobb i en annan medlemsstat.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert inom migrationsfrågor? Då kan du boka ett samtal med Miski Ibrahim, Carl Seffer, Anuta Sjunghamn eller Nadja Hatem i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag