Vad gör en notarius publicus?

av

Anuta Sjunghamn
Närbild på hand som stämplar på papper.
Kontakta Klientlys jurist Beatrice Gustafsson när du behöver en Notarius Publicus

Om du har juridiska affärer som kräver att parter utanför Sverige ser över och/eller signerar dokument har du kanske hört talas om begreppet notarius publicus. Det kan handla om sammanhang som har med bolagsaffärer, fastighetsaffärer, adoption mm att göra. Men vad innebär begreppet och hur vet du att du får rätt hjälp?

En notarius publicus är en auktoriserad tjänsteman som utför olika typer av juridiska och officiella uppgifter. Oftast är det i samband med dokumenthantering och bevisföring. Deras främsta uppgifter är att bevittna och stämpla dokument, verifiera underskrifter, och ibland också agera som vittnen vid olika juridiska transaktioner. Vad de har för auktoritet och befogenheter kan variera från land till land men för alla gäller att de spelar en viktig roll i att säkerställa att juridiska dokument och avtal är äkta och tillförlitliga.

Varje län har minst en notarius publicus som är utsedd av länsstyrelsen. Personen måste ha en juristexamen och ha tillräckliga språkkunskaper. Personen får heller inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt lag.

Länsstyrelsen ger personen i fråga förtroende att bl a:

  • intyga om att svenska handlingar, namnteckningar och liknande är äkta. Det här kallar man för att utfärda apostille och innebär att dokumenten får en särskild stämpel.
  • intyga att en myndighet eller person har rätt behörighet eller har en viss position.
  • lämna förklaringar på juridiska och ekonomiska förhållanden av betydelse till tredje part.
  • agera som vittne både när förseglingar sätts på och bryts samt när rum för förvaring öppnas och stängs.

När du behöver hjälp av en notarius publicus kräver det oftast att du besöker den utsedda personen för att få hjälp. Du behöver då ha med dig giltig legitimation och de papper som är nödvändiga i just ditt ärende.

Boka notarius publicus

Behöver du hjälp av en notarius publicus? Då kan du boka ett samtal med Beatrice Gustafsson i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag