3 viktiga lagar som skyddar barn med särskilda behov

av

Anuta Sjunghamn
Ett barn med särskilda behov i ett klassrum där läraren spelar gitarr för barnen.
Alla barn i Sverige har rätt till anpassningar i klassrummet om de behöver det.

Tack vare dagens digitala samhälle finns det mycket information och kunskap att ta del av som familj med barn som har särskilda behov. Det är lättare idag att dela kunskap och information och därmed normalisera att alla barn inte ser likadana ut. Och framförallt att varje barn har olika förutsättningar. På det sättet kan vi se till att vårt samhälle anpassar omgivningen på rätt sätt så att barnen får en chans att leva sitt bästa liv.

I Sverige har barn med särskilda behov rätt till stöd och skydd enligt olika lagar och förordningar. Som familj med barn som har särskilda behov är det viktigt att känna till tre svenska lagar som alla är till för att säkra barns förutsättningar i vårt samhälle.

1. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

En av de viktigaste lagarna som skyddar barn med särskilda behov är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, även känd som LSS. Enligt LSS har barn med särskilda behov rätt till personlig assistans, boendestöd och andra insatser som behövs för att de ska kunna leva ett självständigt liv. LSS innebär också att barn med särskilda behov har rätt till daglig verksamhet och fritidsaktiviteter anpassade efter deras individuella behov.

För att kunna ta hjälp av LSS ska du höra till en av nedan kategorier.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Eller om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Att få hjälp enligt LSS är inte alltid lätt. Ibland kan du som anhörig behöva mycket underlag innan ditt barn får den hjälp hen behöver. En stor del av detta beror också på att anhörigfamiljer förväntas kunna navigera inom lagen utan tidigare förkunskaper. Därför kan det vara bra att ta hjälp när du ska ansöka om hjälp och stöd enligt LSS.

2. Skollagen

En annan viktig lag som skyddar alla barn och särskilt de med särskilda behov är Skollagen. Enligt skollagen har alla barn rätt till en likvärdig utbildning. Skolorna är skyldiga att anpassa undervisningen och miljön efter barnens behov för att säkerställa att de får en inkluderande utbildning.

För att få enklare hjälp enligt skollagen ska du inte behöva visa att ditt barn har särskilda behov. Det räcker att ditt barn uttrycker svårigheter att hänga med i skolan. Det här gäller om ditt barn exempelvis störs av ljud och behöver hörselkåpor. Eller om hen lätt blir överstimulerad och behöver ta pauser under lektionerna. Om ditt barn däremot behöver specialpedagogiskt stöd är det viktigt att rätt personer kopplas in. Då kan skolan se till att ta fram anpassningar som är justerade utifrån just ditt barn.

3. Hälsa och sjukvård till barn med särskilda behov

Alla barn har rätt till hälsa- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Men tyvärr behöver vissa barn mer vård än andra. Därför är det också viktigt att du som förälder känner till hur du gör om ditt barn inte får rätt vård.

Lagen innebär att barn har rätt till vård och behandling anpassad efter deras individuella behov. Det kan inkludera habilitering, rehabilitering, medicinsk behandling och annan nödvändig vård. Det många familjer till barn med särskilda behov upplever är svårt är oftast inte rätten till vård, utan snarare hur de får rätt vård. Som förälder till ett barn med särskilda behov behöver du veta vilken instans du ska vända dig till för att få rätt hjälp. Och av förklarliga skäl är detta inte enkelt för en person som inte själv arbetar inom vården.

Om du hamnar i en situation där du upplever att ditt barn inte får rätt vård trots att du kontaktar rätt instans är det viktigt att du tar hjälp av en jurist som kan föra din talan. Ibland kan det hjälpa att ha någon på din sida med ett annat perspektiv på situationen. Någon som vet vilka trådar att dra i för att ditt barn ska få så snabb hjälp som möjligt.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag