Har du koll på de här juridiska begreppen?

av

Anuta Sjunghamn
Lagbok med ordförandeklubba på.
Ibland är det svårt att hitta rätt bland de juridiska begreppen

Apostille är en stämpel som ges av en notarius publicus på svenska dokument. Stämpeln är ett sätt att intyga om att svenska handlingar är äkta när de används i sammanhang utanför Sverige.

Bodelning är en process där ett pars gemensamma tillgångar och skulder värderas och delas upp mellan parterna vid en eventuell skilsmässa, vare sig ni har varit gifta eller levt som sambos.

Enskild egendom är det du äger och som inte kan delas mellan dig och din partner vid en eventuell skilsmässa. Det kan exempelvis vara egendom som du och din partner har bestämt ska vara enskild genom ett äktenskapsförord eller som du har ärvt och som i ett testamente har bestämts ska vara ditt och aldrig kunna delas med din partner.

Fullmaktshavare är den person som har fått fullmakt att bestämma i personliga och ekonomiska frågor för din räkning.

Friskrivningsklausul är en paragraf i ett avtal som gör att ena parten avsäger sig eventuellt ansvar.

Giftorättsgods är de tillgångar ni har förvärvat tillsammans under ert äktenskap.

Hemtagningsbegäran kan du göra om du har ett LVU-placerat barn som du vill få hem.

Häva avtal/hävning är när ett avtal ogiltigförklaras.

Lös egendom brukar man säga om lösa saker som exempelvis bilar, smycken, pengar och sådant som inte är fast som fastigheter och mark. Även bostadsrätter, värdepapper och aktier räknas som lös egendom.

Testator är den person som skriver ett testamente där hen ger sin sista önskan.

Underhållsbidrag är det den ena föräldern betalar den andra för att täcka för barnets levnadskostnader i de fall barnet spenderar mer tid hos en av er.

Underhållsstöd betalar Försäkringskassan ut när föräldern som ska betala underhållsbidrag inte har ekonomisk möjlighet att göra det. Underhållsstödet kräver sedan Försäkringskassan tillbaka av föräldern som är skyldig underhållsbidrag.

Uppehållsrätt gör att medborgare inom EU, EES och Schweiz har rätt att röra sig fritt och arbeta i andra medlemsstater.

Uppehållstillstånd behöver du som icke-medborgare för att få rätt att leva och bo i Sverige. Uppehållstillståndet kan vara permanent eller tidsbegränsat och gäller så länge du bor kvar och uppfyller kraven för att bo i Sverige.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag