Just nu kan du tillsammans med en jurist på Kliently skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord för endast 3000 kronor.

Lagbok med ordförandeklubba på.
Ibland är det svårt att hitta rätt bland de juridiska begreppen

Har du koll på de här juridiska begreppen?

Enskild egendom är det du äger och som inte kan delas mellan dig och din partner vid en eventuell skilsmässa. Det kan exempelvis vara egendom som du och din partner har bestämt ska vara enskild genom ett äktenskapsförord eller som du har ärvt och som i ett testamente har bestämts ska vara ditt och aldrig kunna delas med din partner.

Bodelning är en process där ett pars gemensamma tillgångar och skulder värderas och delas upp mellan parterna vid en eventuell skilsmässa, vare sig ni har varit gifta eller levt som sambos.

Lös egendom brukar man säga om lösa saker som exempelvis bilar, smycken, pengar och sådant som inte är fast som fastigheter och mark. Även bostadsrätter, värdepapper och aktier räknas som lös egendom.

Giftorättsgods är de tillgångar ni har förvärvat tillsammans under ert äktenskap.

Testator är den person som skriver ett testamente där hen ger sin sista önskan.

Fullmaktshavare är den person som har fått fullmakt att bestämma i personliga och ekonomiska frågor för din räkning.

Underhållsbidrag är det den ena föräldern betalar den andra för att täcka för barnets levnadskostnader i de fall barnet spenderar mer tid hos en av er.

Underhållsstöd betalar Försäkringskassan ut när föräldern som ska betala underhållsbidrag inte har ekonomisk möjlighet att göra det. Underhållsstödet kräver sedan Försäkringskassan tillbaka av föräldern som är skyldig underhållsbidrag.