Adib är Kliently konsult

Adib Hosseini är specialiserad inom det affärsjuridiska fältet för företag, migrationsrätt och GDPR. Han är särskilt specialiserad inom konkurrensregler samt EU-rättsliga regler för företag. Han arbetar dagligen med att hjälpa nystartade företag och start-ups med registreringar och upprättande av avtal i synnerhet på engelska.

Adib har en magisterexamen i EU-affärsrätt från Lunds universitet och har även en juristexamen från Iran och är väl förtrogen med det iranska rättssystemet. Han ger juridisk rådgivning på engelska, farsi och kurdiska. 

Boka tid med Adib

Adrian är Kliently konsult

Adrian Culafic Dias har arbetat med juridik sedan 2017 och är specialiserad inom entreprenadrätt, affärsjuridik för mindre företag, och ekonomisk familjerätt men ger även rådgivning inom fastighetsrätt. Adrian hjälper dig som är småföretagare och privatperson med avtalsgranskningar, om du har hamnat i en tvist eller vill starta företag och allt därtill som hör till företagande. Adrian Culafic Dias är verksam som jurist på den egna byrå med samma namn.

Boka tid med Adrian

Marie-Louise är Kliently konsult

Marie-Louise Silfwerax har arbetat som jurist sedan 2012. Hon har flerårig erfarenhet inom affärsjuridik med inriktning på fåmansbolag, dvs. där ägarna arbetar själva i bolaget. Marie-Louise är van vid att lösa tvister mellan företag-företag och företag-privatperson. Sedan 2018 har hon även specialiserat sig inom ekonomisk familjerätt med medling som specialitet. Marie-Louise är verksam som jurist på Silfwerax Juristbyrå i Ängelholm.

Boka tid med Marie-Louise

Beatrice är Kliently konsult

Beatrice Gustafsson har mångårig erfarenhet av kapitalmarknadsrätt, bolagsrätt och GDPR. Beatrice arbetar idag brett inom det affärsjuridiska området med både företagare och bostadsrättsföreningar där hon innehar särskild erfarenhet av styrelserådgivning gentemot bostadsrättsföreningar. Vidare har Beatrice erfarenhet av den nordiska obligationsmarknaden med särskilt fokus på finansieringsdokumentation, säkerhetsstrukturer och allmän bolagsrätt. Beatrice är idag verksam jurist vid juristbyrån BEA Partner AB där hon är grundare och ägare.

Boka tid med Beatrice