Vad innebär det att polisen får införa visitationszoner?

av

Nadja Hatem
visitationszoner, bild på polisbil utanför byggnad

Polisen får nu införa visitationszoner under kortare perioder. Inom zonerna får de visitera människor utan brottsmisstanke. Tidigare har polisen bara fått visitera människor när det finns en tydlig misstanke om att personen ifråga bär vapen eller liknande. Men numera får polisen alltså större befogenheter inom särskilda visitationszoner.

Visitationszonerna, som också kallas säkerhetszoner, får polisen bara upprätta om de bedömer att det finns en påtaglig risk att det kommer att ske en skjutning eller sprängning i just det området. Polisen måste också bedöma att det är av synnerlig vikt att införandet av en visitationszon sker just för att förhindra fler skjutningar och sprängningar. Enligt lag finns det alltså tydliga krav som polisen måste uppfylla för att kunna införa en visitationszon.

Visitationzonen får bara gälla i högst två veckor, men det finns möjlighet att begära att zonen förlängs. Polisen har rätt att både visitera och söka igenom fordon utan brottsmisstanke i en visitationszon. De får också visitera barn inom dessa zoner. När polisen visiterar ska de göra det utanpå kläderna. Du ska alltså inte behöva klä av dig för att de ska kunna visitera dig. Ett exempel på när polisen kan införa en visitationszon är om det sker en skjutning eller sprängning i ett område och polisen bedömer att ytterligare skjutningar och sprängningar kan ske som hämnd.

Så säger forskningen om effekten av visitationszoner

Det finns inga studier där man har tittat specifikt på hur visitationszoner påverkar gängvåld och skjutningar. Däremot finns forskning från England där slutsatsen har varit att liknande scenarion inte ledde till minskad brottslighet. Det finns viss forskning som visar att det ger effekt att polisen stoppar och kontrollerar människor. Däremot vet man inte om det beror på kontrollerna eller om det snarare beror på att polisen patrullerar i området.

Manne Gerell är docent och universitetslektor på Malmö universitet. Han har gjort en studie där han tittat på en situation som liknar införandet av visitationszoner. Det gäller områden som Malmöpolisen pekade ut där de ville förebygga gängvåld. De skickade då poliser för att kontrollera personer i de områdena. Studien visade att brottsligheten inte minskade, men att polisen beslagtog fler vapen och mer droger just i dessa områden.

Ökad risk för diskriminering

Det finns forskning som visar att det är i högre utsträckning minoriteter, ungdomar och socioekonomiskt utsatta personer som polisen brukar kontrollera. Och även om de i viss mån följer hur det ser ut i brottsstatistiken så finns det också internationella studier som visar att man kontrollerar minoriteter mer än deras brottslighet kan motivera.

Även om polisen menar att en viss typ av klädstil och ett visst utseende inte är tillräckligt för att visitera någon så anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) att det finns risk att vissa etniska grupper kan diskrimineras i visitationszoner. Särskilt, menar DO, för att det redan finns både forskning och studier som visar att diskriminerande etnisk profilering redan förekommer vid olika polisingripanden idag.

Så som diskrimineringslagen är utformad kan du inte anmäla polisen idag om du blir utsatt för kroppsvisitering och du anser att det är diskriminerande. DO har föreslagit att man också ska se över diskrimineringslagen om lagen om visitationszoner går igenom. Om det kommer att ske framöver är för närvarande inte bestämt.

Om du blir utsatt för diskriminering och behöver juridisk hjälp

Blir du utsatt för diskriminering är det viktigt att anmäla det för att förebygga fortsatt diskriminering. Behöver du hjälp av en jurist med att göra en anmälan? Eller behöver du prata med en jurist för att få råd om vad som gäller i just din situation? Boka då ett videomöte med någon av våra jurister i appen Kliently redan idag.

Ladda ner appen Kliently

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag