Avtal och juridiska dokument för alla tillfällen

Tillsammans med Juridok erbjuder vi ett brett utbud av avtal och juridiska dokument, som äktenskapsförord, testamenten, hyreskontrakt m.fl.

Du kan välja att antingen ta fram standarddokument själv eller skriva dem tillsammans med våra jurister när du behöver få det skräddarsytt och vill vara säker på att dokumentet är juridiskt hållbart.

Alla dokument finns tillgängliga till fast pris för att säkerställa transparens och att du får valuta för pengarna i ditt juridiska ärende.

Kliently x Juridok

Juridok erbjuder möjligheten att ta fram avtal och juridiska dokument genom en användarvänlig plattform.
Tillsammans med Juridok kan vi erbjuda standardiserade juridiska dokument som du effektivt kan skräddarsy med våra jurister för att säkerställa att dokumentet är juridiskt hållbart.

Ta fram ett standardavtal på egen hand

Skriv själv

  1. Välj dokument – Börja med att välja det dokument du behöver från listan nedan. Du hänvisas då till Juridoks hemsida för att färdigställa dokumentet.
  2. Fyll i dina uppgifter för att anpassa dokumentet – På Juridoks hemsida guidas du genom ett frågeformulär som anpassar dokumentet utifrån dina personliga uppgifter.
  3. Slutför betalningen – Betala för ditt dokument med kredit- eller betalkort. Vi använder bara säkra betalningsalternativ.
  4. Ladda ner ditt dokument – När du är klar är det bara att ladda ner dokumentet direkt.

Skräddarsy ditt dokument med hjälp av en jurist

Skriv med jurist

  1. Välj dokument – Börja med att välja det dokument du behöver från listan nedan. Du hänvisas då till Juridoks hemsida för att färdigställa dokumentet.
  2. Fyll i dina uppgifter för att anpassa dokumentet – På Juridoks hemsida guidas du genom ett frågeformulär som anpassar dokumentet utifrån dina personliga uppgifter. Stöter du på delar där du är osäker på hur du ska svara? Kom ihåg att skriva ner frågorna så du kan ställa dem till din jurist senare.
  3. Gå igenom dokumentet med en av våra jurister – När du har skickat in dokumentet kommer en av våra jurister att boka in ett videomöte med dig för att granska och finjustera dokumentet. Då har du möjlighet att skräddarsy dokumentet ytterligare och säkerställa att det uppfyller dina specifika behov och är juridiskt hållbart.
  4. Ladda ner dokument och faktura – Efter videomötet får du det färdiga dokumentet mejlat till dig, inom den överenskomna tidsramen, tillsammans med en faktura. Alla dokument har fasta priser och kostnaderna hittar du i listan nedan.
loader
PRIVAT

Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara makes eller makas enskilda egendom. Det är alltså ett avtal mellan makarna som påverkar resultatet av en framtida bodelning.

PRIVAT

Återkalla fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren. Vi hjälper dig återkalla din fullmakt genom att identifiera de åtgärder du behöver vidta och formulera återkallelsen.

PRIVAT

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

PRIVAT

Bevakningsinlaga

Med modulen kan du skriva en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument som du kan skicka till domstolen för att bevaka en fordran i en konkurs. I tjänsten skapar du enkelt en bevakningsinlaga som du kan använda för att bevaka en fordran under pågående bevakningsförfarande eller för att efterbevaka en fordran efter att bevakningstiden löpt ut.

PRIVAT

Bodelningsavtal - Gifta

När gifta ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Det ska skrivas och banker kräver det för att ge nya lån.

PRIVAT

Bodelningsavtal - Sambor

När sambos ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Banker kräver det för att lägga om och  ge nya lån.

PRIVAT

Borgen

Genom borgen kan en eller flera gå i god för någon annans förpliktelser. Det kan vara fråga om ett lån eller att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal eller annan förbindelse.

PRIVAT

Bouppteckning

Med modulen kan du skapa en bouppteckning, färdig att skicka in till Skatteverket för registrering. Tjänsten guidar och hjälper dig samtidigt att: utreda vem/vilka som ska ärva den som avlidit, korrekt anteckna tillgångar och skulder, samt ta fram relevanta kallelser till förrättningen, om du vill det.

PRIVAT

Förlikningsavtal

Med modulen skapar du enkelt ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. Förlikningsavtalet dokumenterar och utgör ett bevis på parternas uppgörelse avseende en tvist.

PRIVAT

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon är oförmögen att ta hand om de  ärenden som fullmakten avser.

PRIVAT

Fullmakt

Genom en fullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för att exempelvis hämta ut paket, skriva på ett avtal eller köpa eller sälja egendom 

PRIVAT

Gåvobrev bostadsrätt / lös egendom

Genom ett gåvobrev kan man ge bort lös egendom, exempelvis ett fordon, pengar eller annat lösöre. Det kan användas för att ge bort  andelar av egendomen.

PRIVAT

Gåvobrev fastighet

Genom ett gåvobrev kan givaren ge bort fast egendom, dvs. mark, fastighet & tillbehör till en fastighet.  Det går också bra att använda gåvobrevet för att ge bort an andel av den fasta egendomen.

PRIVAT

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt kan du ge en eller flera andra personer en generell behörighet att företräda dig. De personer du utser kan därigenom få en behörighet att företräda dig i alla avseenden.

PRIVAT

Hyresavtal andrahandsuthyrning (Bostad)

Modulen kan användas när en bostadsrättshavare ska hyra ut sin bostadsrätt eller när en hyresgäst ska hyra ut sin hyresrätt och det är en vanlig bostadslägenhet som uthyrningen avser.

PRIVAT

Köpeavtal lös egendom

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du ska sälja/köpa lös egendom av olika slag, exempelvis olika slags lösöre såsom möbler, utrustning eller liknande.

PRIVAT

Köpekontrakt för båt

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en båt. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för bil

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en bil. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för hund

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en hund. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för motorcykel

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en motorcykel. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Överlåtelse av ett avtal (partsbyte)

Med den här modulen kan man skapa en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part – resultatet blir ett partsbyte.

PRIVAT

Samboavtal

Genom ett samboavtal kommer man överens om vad som gäller vid en bodelning. Samboavtalet brukar innebära att man kommer överens om att reglerna om bodelning helt eller delvis inte ska tillämpas.

PRIVAT

Skuldebrev (allmänt)

Genom ett skuldebrev dokumenterar man ett åtagande om återbetalning av ett lån.

PRIVAT

Skuldebrev vid olika kontantinsatser

Detta skuldebrev kompletterar samboavtal/äktenskapsförord och används när bostaden ägs 50/50 men parterna har betalat olika kontantinsatser. Handlingen tillser att den som betalat mer får tillbaka sin större andel.

PRIVAT

Testamente

Genom ett testamente kan du fördela dina tillgångar på annat sätt än vad som följer av lagen. Däri kan du även ange villkor avseende tillgångarna, t.ex om viss egendom ska vara enskild egendom.

PRIVAT

Testamente (inbördes)

Ett inbördes testamente används oftast när makar eller sambor vill ärva varandra. Det är särskilt viktigt mellan sambor eftersom de annars inte ärver varandra .

PRIVAT

Transportfullmakt

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en transportfullmakt. I den kan en eller flera befintliga fullmaktshavare delegera vidare till någon eller några andra att utföra uppdraget enligt den ursprungliga fullmakten. Därmed ”transporteras” uppdraget.

PRIVAT

Uppsägning av ett avtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.

PRIVAT

Uppsägning hyresavtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum eller för villkorsändring. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.