Få hjälp med avtal och juridiska dokument

Behöver du hjälp att ta fram ett avtal, köpekontrakt, testamente, anställningsavtal eller något annat juridiskt dokument?

Tillsammans med Juridok tar vi fram avtal och juridiska dokument, helt anpassade utifrån dina behov och till ett attraktivt paketpris. Välj om du vill skriva dokumentet själv eller om du vill göra det tillsammans med en jurist. Har du ett mindre ärende och är säker på din sak? Då skriver du enkelt ditt dokument själv. Eller råd och stöd av en jurist? Då skriver du bäst dokumentet tillsammans med en av våra jurister.

Oavsett om du behöver hjälp i egenskap av privatperson eller företag så är det här ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att ta fram de juridiska dokument du behöver. Skriver du dokumentet tillsammans med en jurist så ingår ett digitalt möte med en av våra jurister i appen Kliently.

Juridok är en tjänst som tillhandahåller ett flertal juridiska dokument till ett överkomligt pris. Tjänsten är onlinebaserad och har tagit fram tusentals dokument åt klienter som behöver snabb hjälp.

Genom att kombinera styrkorna hos Juridok och Kliently kan vi nu erbjuda möjligheten att snabbt och enkelt ta fram juridiska dokument som en jurist sedan ser över och säkrar så att dina intressen är skyddade.

Skriv själv

Du väljer vilket dokument du behöver och svarar därefter på en rad frågor som hjälper dig att anpassa dokumentet till dina behov. Var så noga som möjligt i dina svar för att vara säker på att du täcker alla nödvändiga detaljer. När det är klart klickar du på skicka och får då ett färdigt dokument tillbaka.

Skriv med jurist

Du väljer först vilket dokument du behöver och svarar därefter på en rad frågor som hjälper dig att anpassa dokumentet till dina behov. När du har svarat klart på frågorna klickar du på skicka. Därefter kontaktar en av Klientlys jurister dig för genomgång av dokumentet och för att säkerställa att det skyddar dina intressen.

Klar

Efter ditt möte med juristen och eventuella förändringar i dokumentet är ditt ärende klart. Då får du tillgång till ditt dokument och får en faktura skickad till dig. Priset är såklart det paketpris som står angett vid varje dokument och som inkluderar ett möte med juristen via appen Kliently.

loader
PRIVAT

Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara makes eller makas enskilda egendom. Det är alltså ett avtal mellan makarna som påverkar resultatet av en framtida bodelning.

FÖRETAG

Aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal kan ägarna av aktiebolaget bland annat reglera aktiebolagets verksamhet, aktieägarnas inbördes förhållanden och hur de får förfoga över sina aktier.

FÖRETAG

Aktieägarlån

Med låneavtalet dokumenteras de villkor som ska gälla för ett lån till aktiebolaget från en eller flera ägare. I låneavtalet åtar sig bolaget att återbetala lånet och dessutom anges villkoren för återbetalning.

FÖRETAG

Aktieägartillskott

Genom handlingen dokumenteras ett tillskott av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning men så behöver inte vara fallet.

FÖRETAG

Aktiebok

Den här modulen kan användas för att skapa en aktiebok i ett svenskt aktiebolag. Svara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat en aktiebok som är skräddarsydd för din situation. Notera att du inte kan skapa en aktiebok avseende ett avstämningsbolag, dvs. ett aktiebolag som har sina aktier registrerade hos Euroclear. För alla andra aktiebolag går det bra att använda modulen.

FÖRETAG

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare för att reglera de villkor som ska gälla för en anställning. Vårt anställningsavtal gäller tillsvidareanställningar (med eller utan provanställning) och alla tidsbegränsade anställningsformer: allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning.

FÖRETAG

Årsstämmoprotokoll (Bolag)

Med den här modulen kan du skapa protokoll till såväl vanliga årsstämmor som årsstämmor utan sammanträde (per capsulam).

FÖRETAG

Årsstämmoprotokoll (Ek.förening)

Med modulen kan du skapa ett stämmoprotokoll från en årsstämma i en vanlig svensk ekonomisk förening, en bostadsrättsförening eller en kooperativ hyresrättsförening, dvs. den föreningsstämma där årsredovisningen behandlas.

PRIVAT

Återkalla fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren. Vi hjälper dig återkalla din fullmakt genom att identifiera de åtgärder du behöver vidta och formulera återkallelsen.

FÖRETAG

Återkalla fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren. Vi hjälper dig återkalla din fullmakt genom att identifiera de åtgärder du behöver vidta och formulera återkallelsen.

PRIVAT

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

FÖRETAG

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

FÖRETAG

Beslutshandlingar efterutdelning

Med den här modulen kan du skapa beslutshandlingar i ett svenskt aktiebolag i syfte att lämna en kontant efterutdelning, dvs. vinstutdelning i pengar vid annat tillfälle än på årsstämman. Beslutshandlingarna innefattar styrelseprotokoll (inklusive styrelsens förslag och yttrande) och stämmoprotokoll.

PRIVAT

Bevakningsinlaga

Med modulen kan du skriva en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument som du kan skicka till domstolen för att bevaka en fordran i en konkurs. I tjänsten skapar du enkelt en bevakningsinlaga som du kan använda för att bevaka en fordran under pågående bevakningsförfarande eller för att efterbevaka en fordran efter att bevakningstiden löpt ut.

FÖRETAG

Bevakningsinlaga

Med modulen kan du skriva en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument som du kan skicka till domstolen för att bevaka en fordran i en konkurs. I tjänsten skapar du enkelt en bevakningsinlaga som du kan använda för att bevaka en fordran under pågående bevakningsförfarande eller för att efterbevaka en fordran efter att bevakningstiden löpt ut.

PRIVAT

Bodelningsavtal - Gifta

När gifta ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Det ska skrivas och banker kräver det för att ge nya lån.

PRIVAT

Bodelningsavtal - Sambor

När sambos ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Banker kräver det för att lägga om och  ge nya lån.

FÖRETAG

Bolagsordning

I den här modulen kan du skapa en bolagsordning för ett svenskt aktiebolag. Du kan skapa en bolagsordning för såväl ett privat som ett publikt aktiebolag. Svara bara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat en bolagsordning som är skräddarsydd för ditt bolag.

PRIVAT

Borgen

Genom borgen kan en eller flera gå i god för någon annans förpliktelser. Det kan vara fråga om ett lån eller att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal eller annan förbindelse.

PRIVAT

Bouppteckning

Med modulen kan du skapa en bouppteckning, färdig att skicka in till Skatteverket för registrering. Tjänsten guidar och hjälper dig samtidigt att: utreda vem/vilka som ska ärva den som avlidit, korrekt anteckna tillgångar och skulder, samt ta fram relevanta kallelser till förrättningen, om du vill det.

PRIVAT

Förlikningsavtal

Med modulen skapar du enkelt ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. Förlikningsavtalet dokumenterar och utgör ett bevis på parternas uppgörelse avseende en tvist.

FÖRETAG

Förlikningsavtal

Med modulen skapar du enkelt ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. Förlikningsavtalet dokumenterar och utgör ett bevis på parternas uppgörelse avseende en tvist.

PRIVAT

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon är oförmögen att ta hand om de  ärenden som fullmakten avser.

PRIVAT

Fullmakt

Genom en fullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för att exempelvis hämta ut paket, skriva på ett avtal eller köpa eller sälja egendom 

FÖRETAG

Fullmakt

Genom fullmakten ges en/flera rätt att företräda företaget, exempelvis för att ingå ett avtal, ta lån, agera VD, eller köpa/sälja en fastighet, aktier, fordon eller något annat.

PRIVAT

Gåvobrev bostadsrätt / lös egendom

Genom ett gåvobrev kan man ge bort lös egendom, exempelvis ett fordon, pengar eller annat lösöre. Det kan användas för att ge bort  andelar av egendomen.

PRIVAT

Gåvobrev fastighet

Genom ett gåvobrev kan givaren ge bort fast egendom, dvs. mark, fastighet & tillbehör till en fastighet.  Det går också bra att använda gåvobrevet för att ge bort an andel av den fasta egendomen.

PRIVAT

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt kan du ge en eller flera andra personer en generell behörighet att företräda dig. De personer du utser kan därigenom få en behörighet att företräda dig i alla avseenden.

FÖRETAG

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt kan en juridisk person (t.ex. ett företag eller en förening) befullmäktiga en eller flera personer med en generell behörighet. Den eller de personer som utses kan därigenom företräda den juridiska personen i alla avseenden.

PRIVAT

Hyresavtal andrahandsuthyrning (Bostad)

Modulen kan användas när en bostadsrättshavare ska hyra ut sin bostadsrätt eller när en hyresgäst ska hyra ut sin hyresrätt och det är en vanlig bostadslägenhet som uthyrningen avser.

FÖRETAG

Hyresavtal andrahandsuthyrning (bostad)

Modulen kan användas när en bostadsrättshavare ska hyra ut sin bostadsrätt eller när en hyresgäst ska hyra ut sin hyresrätt och det är en vanlig bostadslägenhet som uthyrningen avser.

FÖRETAG

Hyresavtal andrahandsuthyrning (Lokal)

Den här modulen kan användas när en lokalhyresgäst ska hyra ut hela eller delar av sin lokal i andra hand. Svara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat ett andrahandshyresavtal som är skräddarsytt för din situation.

FÖRETAG

Inkråmsöverlåtelse

Vid en överlåtelse av inkråmet i en rörelse säljer/köper man flera tillgångar och rättigheter i ett och samma avtal. Man skriver ett inkråmsöverlåtelseavtal.

FÖRETAG

Konsultavtal

Ett avtal som ingås när en eller flera konsulter ska leverera ett specificerat resultat på ett bestämt datum eller utföra arbete under viss tid utan ansvar för att leverera ett specificerat resultat.

PRIVAT

Köpeavtal lös egendom

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du ska sälja/köpa lös egendom av olika slag, exempelvis olika slags lösöre såsom möbler, utrustning eller liknande.

PRIVAT

Köpekontrakt för båt

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en båt. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för bil

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en bil. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för hund

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en hund. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för motorcykel

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en motorcykel. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

FÖRETAG

Moderbolagsgaranti

Genom att ställa ut en moderbolagsgaranti så kan ett moderbolag gå i god för att dess dotterbolag kommer att återbetala en skuld. Det är en borgen där moderbolaget är borgensman.

FÖRETAG

Nyemission

Genom en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom. Här ingår ett helt emissionspaket, dvs. alla dokument bolaget självt kan upprätta för ändamålet.

PRIVAT

Överlåtelse av ett avtal (partsbyte)

Med den här modulen kan man skapa en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part – resultatet blir ett partsbyte.

FÖRETAG

Överlåtelse av ett avtal (partsbyte)

Med den här modulen kan man skapa en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part – resultatet blir ett partsbyte.

PRIVAT

Samboavtal

Genom ett samboavtal kommer man överens om vad som gäller vid en bodelning. Samboavtalet brukar innebära att man kommer överens om att reglerna om bodelning helt eller delvis inte ska tillämpas.

FÖRETAG

Samtycke bisyssla

I den här modulen kan du enkelt skapa en handling i vilken arbetsgivaren lämnar sitt samtycke till en eller flera av arbetstagarens bisysslor.

FÖRETAG

Sekretessavtal

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som en eller flera parter avser dela med sig av, exempelvis i en upphandling eller ett projekt av något slag.

PRIVAT

Skuldebrev (allmänt)

Genom ett skuldebrev dokumenterar man ett åtagande om återbetalning av ett lån.

FÖRETAG

Skuldebrev (företag)

Genom ett skuldebrev dokumenteras ett åtagande om återbetalning av ett lån. Skuldebrevet kan vara enkelt eller löpande. Vi förklarar skillnaden.

PRIVAT

Skuldebrev vid olika kontantinsatser

Detta skuldebrev kompletterar samboavtal/äktenskapsförord och används när bostaden ägs 50/50 men parterna har betalat olika kontantinsatser. Handlingen tillser att den som betalat mer får tillbaka sin större andel.

FÖRETAG

Styrelseprotokoll (konstituerande)

Med modulen skapar du ett protokoll från ett konstituerande styrelsemöte och där dokumenteras styrelsens beslut på styrelsemötet.

PRIVAT

Testamente

Genom ett testamente kan du fördela dina tillgångar på annat sätt än vad som följer av lagen. Däri kan du även ange villkor avseende tillgångarna, t.ex om viss egendom ska vara enskild egendom.

PRIVAT

Testamente (inbördes)

Ett inbördes testamente används oftast när makar eller sambor vill ärva varandra. Det är särskilt viktigt mellan sambor eftersom de annars inte ärver varandra .

PRIVAT

Transportfullmakt

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en transportfullmakt. I den kan en eller flera befintliga fullmaktshavare delegera vidare till någon eller några andra att utföra uppdraget enligt den ursprungliga fullmakten. Därmed ”transporteras” uppdraget.

FÖRETAG

Transportfullmakt

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en transportfullmakt. I den kan en eller flera befintliga fullmaktshavare delegera vidare till någon eller några andra att utföra uppdraget enligt den ursprungliga fullmakten. Därmed ”transporteras” uppdraget.

FÖRETAG

Uppsägning av anställd (arbetsbrist)

Med modulen kan du upprätta dokument för att påkalla förhandling till en eller flera fackliga organisationer (så kallad förhandlingsframställan) och skapa ett eller flera uppsägningsbesked.

FÖRETAG

Uppsägning av anställd (avskedande)

Med modulen kan du upprätta en underrättelse till arbetstagaren och ett varsel till eventuell arbetstagarorganisation samt ett slutligt besked om avskedande.

FÖRETAG

Uppsägning av anställd (personliga skäl)

Med modulen kan du upprätta dokument för att påkalla förhandling till en eller flera fackliga organisationer (så kallad förhandlingsframställan) och skapa ett eller flera uppsägningsbesked.

PRIVAT

Uppsägning av ett avtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.

FÖRETAG

Uppsägning av ett avtal

Med uppsägningshandlingen kan ditt företag säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Ta fram det avtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig.

PRIVAT

Uppsägning hyresavtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum eller för villkorsändring. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.

FÖRETAG

Uppsägning hyresavtal (bostad/lokal)

Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum. Ta fram det hyresavtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig.

FÖRETAG

VD-avtal

VD-avtalet är ett anställningsavtal som företaget ingår med sin verkställande direktör. Där regleras VD:ns ersättning och de övriga villkor som ska gälla med anledning av anställningen.