Vad tycker du om de nya lagarna för 2024?

Ett urval av årets nya lagar som påverkar främst privatpersoner

Det nya året innebär både en del skatteförändringar, skärpta straff och helt nya lagar. Vi går igenom några av de förändringar som påverkar privatpersoner som mest.

Räkna med sänkt skatt på arbetsinkomst och pension

Skatten på lönen blir lägre från årsskiftet tack vare det nya jobbskatteavdraget och ett förhöjt grundavdrag. Det förhöjda grundavdraget gör att även skatten på pensionen blir lägre. Dessutom höjer man åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget från 65 år till 66 år.

Enligt Skattebetalarnas hemsida kommer skatten på din lön sänkas med:

 • 192 kr/månad om du har en lön på 16 667 kr/mån.
 • 293 kr/månad om du har en lön på 25 000 kr/mån.
 • 410 kr/månad om du har en lön på 35 000 kr/mån.
 • 585 kr/månad om du har en lön på 50 000 kr/mån.
 • 706 kr/månad om du har en lön på 62 500 kr/mån.
 • 770 kr/månad om du har en lön på 125 000 kr/mån.

Lägre skatt på bensin och diesel

För bensin kommer summan av energi- och koldioxidskatten bli 60 öre lägre per liter jämfört med 2023. Samtidigt säker man energiskatten på diesel i miljöklass 1 med 341 kr per kubikmeter jämfört med den nivå som annars skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler.

Nya lagar som påverkar skatten på alkohol, tobak och nikotin

Skatten för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak blir ungefär en procent högre. Samtidigt blir skatten på öl, vin och andra jästa drycker ungefär åtta procent högre medan skatten på etylalkohol blir ungefär en procent högre.

Det blir dyrare att flyga

På grund av att flygskatten räknas om kommer flygresor att bli 76-504 kr dyrare per resenär. Hur mycket dyrare det blir beror på vart du reser.

I år får du totalt 150 000 kronor för renoveringar och hushållstjänster

Bland årets nya lagar inför man också en höjning av taken för rot- och rut-avdrag från 1a juli till 75 000 kr vardera för arbeten och tjänster som utförs under 2024. Det innebär att så länge du utnyttjar högst 50 000 kr i rotavdrag och högst 75 000 kr totalt i både rot- och rutavdrag under årets första halvår, så har du rätt att utnyttja resterande avdrag under årets andra hälft. Höjningen gäller bara för 2024 och innebär att taken för rot- och rutavdragen tillsammans dubbleras.

Nu höjer man också avdraget för uthyrning av bostäder

Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter ligger numera på 50 000 kr. Tidigare har avdraget legat på 40 000 kr. Avdraget är gemensamt för uthyrning och försäljning av produkter från privatbostadsfastigheter och privatbostäder.

Nu finns en ny skrotningspremie för äldre bilar

Från och med i år inför regeringen en tillfällig skrotningspremie som kommer gälla under 2024-2025. Premien går till de som skrotar äldre bilar och därefter väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

Skarpare straff för brott med skjutvapen och explosiva varor

Nu skärper man straffen för brott med skjutvapen och explosiva varor. Det här gäller vid innehav av vapen samt smuggling av vapen eller explosiva varor. Grovt vapenbrott och grov vapensmuggling kommer numera ge fängelse i 4-7 år. Tidigare gav det fängelse i 2-5 år. Synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grov vapensmuggling kommer ge fängelse i 6-10 år. Tidigare gav det fängelse i 4-7 år.

Bland årets nya lagar får ordningsvakter större befogenheter

Från och med i år börjar en ny lag gälla som ger ordningsvakter större befogenheter. Genom den nya lagen kommer ordningsvakter att få genomföra kroppsvisitation för att fastställa någons identitet, förstöra beslagtagen alkohol och i vissa fall transportera omhändertagna personer. Enligt polisens hemsida görs detta för att man ser ett större behov att kunna använda ordningsvakter i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att hålla allmän ordning och säkerhet i samhället.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Vill du bli svensk medborgare?

Hur blir du svensk medborgare?

Det här är en fråga många ställer till oss. Om du redan har medborgarskap i ett annat land är det inte alltid lätt att få medborgarskap i Sverige. Handläggningstiderna är dessutom väldigt långa, men det hör till det positiva att av de ansökningar som avgjordes under 2022 var det 84 procent som fick sina svenska medborgarskap beviljade. Om du vill bli svensk medborgare finns det ett par kriterier du behöver uppfylla för att öka chansen att du faktiskt blir beviljad det.

För det första kan du antingen ansöka eller anmäla om svenskt medborgarskap. En anmälan kan bara göras av minderåriga barn, unga vuxna mellan 18-21 år och andra nordiska medborgare. Beroende på vilken typ av anmälan du gör ser kraven olika ut men för alla gäller att det är som ett enklare sätt att bli svensk medborgare jämfört med när man ansöker om medborgarskap.

För att i stället ansöka om att bli svensk medborgare måste du:

 • vara minst 18 år gammal.
 • ha giltig id-handling.
 • ha bott i Sverige ett visst antal år (det här skiljer sig bl a beroende på vad du har haft för uppehållstillstånd under din tid i Sverige).
 • ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt, uppehållskort eller uppehållsstatus.

Dessutom hjälper det om du:

 • är skuldfri och inte har begått brott i Sverige.

Skulle du ha skulder eller ha begått brott i Sverige förhindrar det inte att du får svenskt medborgarskap. Däremot måste du ha betalat av dina skulder, avtjänat dina straff och väntat en tid innan du ansöker om medborgarskap.

När du skickar in en ansökan om medborgarskap hjälper det om du skickar med så utförliga uppgifter som möjligt. Ett tips är därför att ta hjälp så du kan vara säker på att inte ha missat något som kan vara viktigt att ha med i din ansökan.

Boka jurist när du vill bli svensk medborgare

Behöver du hjälp med att skicka in en ansökan om svenskt medborgarskap? Då kan du boka ett samtal med Miski IbrahimCarl SefferAnuta Sjunghamn eller Nadja Hatem i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Att bli uppsagd kan skapa mycket oro.

Tror du att du kommer att bli uppsagd? Det här har du rätt till

I och med det ansträngda ekonomiska läget och att priser över hela samhället ökar blir det också svårare för många bolag att driva verksamhet utan att gå i förlust. För många bolag betyder det här att de blir tvungna att se över personalstyrkan och eventuellt säga upp anställda. Om du tror att du kan bli uppsagd, eller om du redan har blivit det, finns det några saker som är bra att ha koll på.

Anställda i Sverige har ett grundläggande skydd genom LAS (lagen om anställningsskydd). Där står det tydligt vilka regler som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande av en anställd. LAS skyddar anställda och förhindrar att en anställd blir uppsagd utan rimlig anledning. Arbetsgivare får exempelvis inte säga upp personal på grund av personliga skäl. Och det finns exempelvis en viss ordning arbetsgivare behöver följa om de planerar att säga upp flera anställda. Efter LAS utgår man ifrån kollektivavtal i de fall det finns ett sådant. Gör det inte det utgår man ifrån anställningsavtalen.

Om en arbetsgivare planerar att säga upp personal finns det en viss ordning besluten ska ske i. Arbetsgivaren måste också kontakta facket för förhandling med de anställda. Enligt lag har du rätt att få ett skriftligt besked om uppsägning. Och blir du omplacerad under din uppsägningstid har du också rätt att behålla både lön och förmåner du tidigare har haft. Din arbetsgivare får alltså inte sänka din lön eller ta bort någon av dina förmåner i och med omplaceringen.

Hur är det med ledighet när du blir uppsagd?

Är du föräldraledig när du blir uppsagd börjar uppsägningstiden först från och med dagen du kommer tillbaka till arbetet. Din uppsägningstid kan inte börja gälla under din föräldraledighet. Och har du redan planerad semester, eller om du har ansökt om semester, har du rätt att begära att inte ta ut den under uppsägningstiden. Din arbetsgivare får alltså inte tvinga dig att ta semester under din uppsägningstid om du inte vill det. På samma sätt får arbetsgivaren inte tvinga dig att arbeta under din uppsägningstid om du redan har fått beviljad semester innan du blir uppsagd. De här reglerna gäller däremot bara om uppsägningstiden är som högst sex månader.

Du har också rätt att söka jobb samtidigt som du får lön. Med andra ord, du har rätt att få ledigt för att gå på arbetsintervjuer och liknande. Den ledigheten måste du ansöka om i förväg. Viktigt att komma ihåg är att du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare även under uppsägningstiden. Det innebär att du måste följa de regler som står i ditt anställningsavtal. Det gäller även om ni under uppsägningstiden bestämmer att du blir arbetsbefriad. Däremot kan ni alltid komma överens om att låta dig söka och börja på en ny arbetsplats innan uppsägningstiden är slut. Men det här är viktigt att du klargör tydligt med din arbetsgivare och att du får överenskommelsen på skrift.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Se till att ert VD-avtal är vattentätt.

7 viktiga punkter att ha med i ett VD-avtal

Visste du att företag måste ta fram särskilda avtal till en VD? Hen täcks nämligen inte av lagen om anställningsskydd (LAS) och oftast heller inte av kollektivavtal. Därför räcker det inte med ett vanligt anställningsavtal utan hen behöver ett särskilt avtal som täcker de omfattande anställningsvillkoren. Ett så kallat VD-avtal.

1. Vad har VD:n för ansvarsområden?

Som VD ansvarar man för ett företags dagliga verksamhet och har det yttersta ansvaret enligt bl a arbetsmiljölagen, miljöbalken, skattelagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen samt arbetsrättsliga lagar. Därför är det viktigt att i avtalet tydligt ange vilka ansvarsområden som ingår. Ni kan också ta fram en särskild VD-instruktion som tydliggör arbets- och ansvarsfördelningen inom styrelsen och andra funktioner.

2. Hur ser VD:ns anställningsskydd ut?

Eftersom VD:n inte täcks av LAS är det viktigt att skriva ner exakt vilken anställningsform hen har, hur lång uppsägningstiden är och hur den går till samt om, hur och i vilka situationer företaget kan avskeda hen. Oftast ligger uppsägningstiden på några månader och kan vara samma oavsett om det gäller en uppsägning eller att VD:n blir avskedad. Det brukar också vara vanligt att då få ett avgångsvederlag och därför behöver ni även ange hur stort det blir samt när ni betalar ut det.

3. Vad ligger VD:ns ersättning på?

Förutom lön kan VD:n också få en bonus för arbetet hen utför. Det brukar finnas villkor för utbetalningen av bonusen. Det vill säga, mål som hen måste nå för att få bonusen. Samt när den i så fall betalas ut. I avtalet kan det också stå när det är dags för omförhandling av ersättningen framöver.

4. Se till att ni har en sekretessklausul

Som VD sitter man på mycket information som kan vara värdefull för konkurrerande verksamheter. Därför kan det vara bra att ha med en sekretessklausul i avtalet. I den anger ni vad som är sekretessbelagt och som inte får delas med yttre parter. På det här sättet kan ni se till att era affärshemligheter är skyddade både medan VD:n sitter hos er och efter hen har lämnat företaget.

5. Viktigt med konkurrensförbud

Lika viktigt som det är att ha med en sekretessklausul är det att ha med konkurrensförbud i avtalet. Genom förbudet kan ni förhindra att VD:n att går över och arbetar hos en konkurrent direkt efter anställningen hos er. Oftast gör man det genom att erbjuda en ersättning för tiden hen inte får arbeta hos konkurrerande verksamheter. Det är däremot viktigt att komma ihåg att konkurrensförbud inte får vara för omfattande. Kolla därför för säkerhetens skull med en jurist att ert avtal är hållbart.

6. Vilka är konsekvenserna för avtalsbrott?

Om VD:n bryter mot något av det som står i avtalet behöver det stå tydligt vad det ger för konsekvenser. Oftast brukar det handla om att hen måste betala vite, vilket är en form av böter. Då anger ni hur stort vitet blir och också om företaget har ansvarsförsäkring för att täcka för vissa situationer.

7. Hur löser ni eventuella tvister?

Om en tvist uppstår mellan bolaget och VD:n är det smidigast att lösa eventuella tvister i en skiljedomstol. Den processen är nämligen snabbare, domen är inte offentlig och det går heller inte att överklaga domen.

Skriv ditt avtal idag!

Behöver du hjälp att ta fram ett VD-avtal? Då kan du ta fram ett tillsammans med våra jurister för 8 995 kr eller på egen hand för 799 kr.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Undrar du vad som gäller vid uppehållstillstånd som flykting och alternativt skyddsbehövande?

Flykting eller alternativt skyddsbehövande – vad gäller?

Om du inte kan leva ett tryggt och säkert liv i ditt hemland kan du ansöka om asyl som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Den stora skillnaden är att den som får flyktingsstatus får stanna längre i Sverige. Men oavsett status har du rätt att överklaga om du tycker att Migrationsverket har gett dig fel status.

Om du beviljas uppehållstillstånd som flykting

Flyktingsstatus kan du få om du har varit tvungen att fly från ditt hemland för att det är farligt att stanna kvar. Detta ska då vara på grund av din etnicitet, nationalitet, religiösa eller politiska uppfattning, kön eller sexuella läggning. Alla som har uppehållstillstånd i Sverige i minst ett år har rätt att folkbokföra sig här. Som flykting får du uppehållstillstånd i tre år. Därför är det viktigt att du folkbokför dig direkt du får uppehållstillstånd. Det gör att du kan arbeta här, öppna bankkonton och få vård precis som alla andra som är folkbokförda här. Om du därefter kan visa att du kan fortsätta försörja dig själv här kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Har du varit tvungen att lämna din familj för att fly till Sverige har ni rätt att bli återförenade här. Det innebär att dina närmaste familjemedlemmar kan söka uppehållstillstånd i Sverige som anhöriga. I vissa fall måste du då kunna visa att du kan försörja dig och din familj. Och du måste visa att du har ett boende som är stort nog och med bra standard där ni kan bo tillsammans.

Om du har uppehållstillstånd i Sverige och har varit folkbokförd här i minst tre år har du också rätt att rösta i valet till både landsting och kommun.

Om du beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Att en får status som alternativt skyddsbehövande betyder att det finns risk att personen blir straffad med döden, utsatt för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Det kan också vara att personen riskerar att bli skadad på grund av en väpnad konflikt i hemlandet. Som alternativt skyddsbehövande får du ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader. Under den tiden har du rätt att folkbokföra dig i Sverige. Då kan du arbeta här, öppna bankkonton och få samma vård som alla andra som är folkbokförda här.

När uppehållstillståndet når sitt slut kan du ansöka om att förlänga uppehållstillståndet. Då kollar Migrationsverket återigen om det fortfarande finns risker för dig i hemlandet. Eller om de tycker att du kan återvända utan att riskera bli dödad eller skadad på något sätt.

Även som alternativt skyddsbehövande har du rätt att bli återförenad med din närmaste familj i Sverige. Däremot gäller från 1 december 2023 att de flesta måste kunna försörja sig själva och familjemedlemmarna redan från första dagen. Även här gäller att man har ett boende redo som är stort nog och med bra standard.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Funderar ni på om ni ska gifta er eller vara sambos?

Gift eller sambo? Är det verkligen skillnad?

Har du funderat på vilka juridiska skillnader som finns mellan att vara gift och att vara sambo? Och hur du kan säkerställa att du och din partner har ett bra juridiskt skydd oavsett vilket ni väljer? Det finns en del skillnader mellan att vara gift eller sambo. Men som tur är finns det också en del juridiska åtgärder du kan ta för att säkra era intressen, oavsett ert civilstånd.

Som sambo ärver ni inte varandra

Det här är en viktig punkt om ni har barn. Som gifta ärver alltid den efterlevande partnern allt. Om ni har gemensamma barn är det här en fördel eftersom det innebär att eventuella bostäder, hus, bilar och andra tillgångar kan stanna kvar hos den efterlevande partnern. Är ni inte gifta och ni har gemensamma barn är det i stället barnen som ärver den bortgångna föräldern i första hand. Det innebär att den efterlevande föräldern i många fall behöver sälja tillgångar för att kunna betala ut barnens arv. På grund av detta hamnar många i en svår ekonomisk sits och blir tvungna att flytta under en tid då fristaden i hemmet och tryggheten i det egna samhället är som viktigast. För att undvika en sån situation är det bra att skriva ett testamente som reglerar hur ni vill ärva varandra.

Gemensamma tillgångar som gift eller sambo

En annan viktig skillnad mellan att vara gift eller sambo är fördelningen av era tillgångar. Som gifta räknar man att allt ni äger tillsammans ska fördelas lika mellan er om ni väljer att separera. Det här kallas också för giftorätt, nämligen att oavsett hur mycket var och en av er har investerat så påverkar det inte hur man sedan fördelar tillgångarna. Det är hälften var som gäller. Lever ni däremot i ett samboförhållande är det bara en del av era egendomar som räknas som gemensam. Er bostad och de saker ni har köpt under er samborelation hör till det ni äger tillsammans. Allt annat räknas som enskild egendom.

Både i ett äktenskap och i en samborelation går det däremot att styra vem som äger vad med vissa särskilda dokument. Som gifta kan ni skriva ett äktenskapsförord för att hindra att vissa tillgångar räknas som gemensamma. Och som sambo kan ni skriva ett samboavtal. Båda avtalen kan ni skriva både innan och efter ni har gift er/flyttat ihop.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert inom familjerättsfrågor? Då kan du boka ett samtal med Sofia Bergqvist Salomon i appen Kliently. Eller kika på de olika avtal och juridiska dokument vi erbjuder till fasta priser.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Har du koll på vad du kan kräva vid ett försenat tåg?

Är ditt tåg försenat? Det här har du rätt till.

Enligt trafikverket kom nästan en tredjedel av alla långdistanståg försent under 2022. Även om tågresor är ett smidigt och enkelt sätt att resa är det såklart inte optimalt att drabbas av ett försenat tåg. Se därför till att ha koll på dina rättigheter när du bokar en resa med långdistanståg. Då kan du se till att vara förberedd om oturen drabbar dig.

Vid resor med de flesta långdistanståg skyddas du av tågförordningen. Det gäller för tågresor inom Sverige som är längre än 15 mil och för tågresor utomlands. Är ditt tåg mer än en timme försenat eller inställt har du rätt att:

 • få hela biljettpriset återbetalat eller få tillbaka pengar för de delar av din resa som du inte kan åka. Om förseningen gör så att din resa blir meningslös och du redan har hunnit komma en bit på vägen har du också rätt till en returresa till din avreseort.
 • få din resa ombokad så snart som möjligt eller till en senare dag om du hellre vill det.
 • få fortsätta resan. Det gäller bara om tågbolaget inte ställer in ditt tåg på grund av förseningen.

När du vill boka om din resa

Tågbolaget måste också se till att förseningen blir så minimal som möjligt. Och om din resa behöver bokas om måste de ge dig ett nytt alternativ inom 1 timme och 40 minuter från den planerade avgångstiden. Gör de inte det har du rätt att boka om resan på egen hand. Då ska också tågbolaget ersätta dig för de kostnader som uppstått förutsatt att de är nödvändiga och rimliga. Vill du däremot boka om din egen resa direkt är det bra om du kontaktar tågbolaget först. Då kan du dubbelkolla att de ersätter dig för de kostnader som uppstår.

Vid en ombokning har du rätt att få en resa som är likvärdig till originalresan. Vad som är likvärdigt kan ha olika betydelse från gång till gång. Däremot gäller alltid att du ska få en liknande resa utan att behöva betala extra för den nya resan. Är den nya resan i en högre klass ska alltså tågbolaget stå för de extra kostnaderna. Å andra sidan kan tågbolaget också boka en ny bussresa i stället för tågresa.

Din rätt till ersättning vid ett försenat tåg

När du väljer att antingen fortsätta på din bokade resa trots förseningen eller att bli ombokad så har du också rätt att få en viss ersättning. Är tåget mellan 1-2 timmar sent har du rätt till att få tillbaka 25% av biljettpriset. Är tåget mer än 2 timmar sent har du istället rätt till att få 50% av biljettpriset tillbaka.

Din rätt till ersättning gäller inte vid vissa extrema situationer, som bl a extrema väderförhållanden, naturkatastrofer och när förseningen beror på sabotage. Den gäller heller inte om det sker ett nödfall ombord på tåget eller om personer har gått på spåret. Du har heller inte rätt till ersättning om tåget är försenat på grund av dig.

För att få ersättning måste du skicka in ett krav om det till tågbolaget. Det gör du enklast genom att mejla dem och skicka med information om din resa samt kvitto som visar att du faktiskt har bokat resan. Om ersättningen du kräver är mindre än 4 euro behöver inte tågbolaget betala ut ersättningen till dig, men de kan såklart göra det av goodwill. Inom en månad från det att tågbolaget har fått din begäran ska du få din ersättning eller återbetalning, antingen som värdecheckar eller som pengar. Du väljer vilket alternativ det blir.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Kontakta Klientlys jurist Beatrice Gustafsson när du behöver en Notarius Publicus

Vad gör en notarius publicus?

Om du har juridiska affärer som kräver att parter utanför Sverige ser över och/eller signerar dokument har du kanske hört talas om begreppet notarius publicus. Det kan handla om sammanhang som har med bolagsaffärer, fastighetsaffärer, adoption mm att göra. Men vad innebär begreppet och hur vet du att du får rätt hjälp?

En notarius publicus är en auktoriserad tjänsteman som utför olika typer av juridiska och officiella uppgifter. Oftast är det i samband med dokumenthantering och bevisföring. Deras främsta uppgifter är att bevittna och stämpla dokument, verifiera underskrifter, och ibland också agera som vittnen vid olika juridiska transaktioner. Vad de har för auktoritet och befogenheter kan variera från land till land men för alla gäller att de spelar en viktig roll i att säkerställa att juridiska dokument och avtal är äkta och tillförlitliga.

Varje län har minst en notarius publicus som är utsedd av länsstyrelsen. Personen måste ha en juristexamen och ha tillräckliga språkkunskaper. Personen får heller inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt lag.

Länsstyrelsen ger personen i fråga förtroende att bl a:

 • intyga om att svenska handlingar, namnteckningar och liknande är äkta. Det här kallar man för att utfärda apostille och innebär att dokumenten får en särskild stämpel.
 • intyga att en myndighet eller person har rätt behörighet eller har en viss position.
 • lämna förklaringar på juridiska och ekonomiska förhållanden av betydelse till tredje part.
 • agera som vittne både när förseglingar sätts på och bryts samt när rum för förvaring öppnas och stängs.

När du behöver hjälp av en notarius publicus kräver det oftast att du besöker den utsedda personen för att få hjälp. Du behöver då ha med dig giltig legitimation och de papper som är nödvändiga i just ditt ärende.

Boka notarius publicus

Behöver du hjälp av en notarius publicus? Då kan du boka ett samtal med Beatrice Gustafsson i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Misstänker du att du har blivit utsatt för ID-stöld?

Har du blivit utsatt för ID-stöld?

Att bli utsatt för ID-stöld och bedrägeri är ofta väldigt obehagligt och kan ge allvarliga konsekvenser. Om du misstänker att någon har tagit lån, köpt varor eller exempelvis tecknat abonnemang i ditt namn utan att du vet om det, är det viktigt att du är snabb med att anmäla och förhindra ytterligare skada.

Anmäl till polisen att du blivit utsatt för ID-stöld

Det första du ska göra när du misstänker att du har blivit offer för ID-stöld är att anmäla det till polisen. Det gör du genom att antingen ringa 114 14 eller besöka närmaste polisstation. Genom att rapportera brottet till polisen sätts en utredning igång. Det i sin tur ökar chanserna att kunna identifiera bedragaren så att hen blir ställd inför rätta.

Spärra ditt personnummer

Genom att spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen kan du skydda dig mot att fler bedrägerier görs i ditt namn. De stora kreditupplysningsföretagen samarbetar vanligtvis. Därför behöver du bara spärra ditt personnummer hos en av dem. Men för säkerhetens skull kan det vara bra att dubbelkolla med kreditupplysningsföretaget att det räcker med samtalet du gör.

Se över dina kontoutdrag

Det är viktigt att du ser över alla dina kontoutdrag, både för bankkort och eventuella kreditkort. Se efter om det finns transaktioner eller krediter som du inte känner igen. Hittar du några sådana ska du både dela med dig av informationen till polisen och kontakta din bank om de felaktiga transaktionerna. Banken kommer då utreda hur de felaktiga transaktionerna har skett och hjälpa dig att reklamera dem.

Kontakta Skatteverket om ID-stöld

Det kan också vara bra att kontakta Skatteverket för att höra efter om bedragaren har ändrat din folkbokföringsadress. Ibland kan de nämligen göra det för att få din post och då kunna beställa ytterligare kreditkort och liknande i ditt namn. Genom att informera Skatteverket om att du har blivit utsatt för ID-stöld kan du se till att skydda dig från ytterligare bedrägerier.

Bestrid felaktiga krav

Om du får fakturor och liknande för saker du inte har beställt måste du bestrida dessa. Det gör du genom att kontakta företaget som skickat fakturan och förklara situationen. Om du inte gör det är risken att du hamnar hos Kronofogden och att du i slutändan blir tvungen att betala för köp du inte har gjort.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag

Har du funderat på att hyra ut genom Airbnb?

3 saker du behöver ha koll på om du ska hyra ut genom Airbnb

Airbnb är ett populärt sätt att både hyra ut och hyra boende över hela världen, inklusive Sverige. Särskilt i dessa tider då många har fått det tuffare ekonomiskt kan uthyrning genom Airbnb vara ett sätt att tjäna lite extra pengar. Men innan du lägger upp en annons om uthyrning av din bostad är det viktigt att ha koll på de lagar och regler som gäller vid uthyrning av din bostad.

1. Vad du har för bostad gör skillnad när du hyr ut genom Airbnb

Bor du i hus behöver du inga tillstånd för att hyra ut genom Airbnb. Detsamma gäller om du bara vill hyra ut ett rum i din lägenhet. Då gäller samma regler som när du har en inneboende hos dig. Exempelvis måste du själv bo i lägenheten under de perioder någon hyr rummet.

Vill du däremot hyra ut hela din lägenhet måste du ha ett tillstånd för att göra det. Då handlar det om att få ett tillstånd för att hyra ut lägenheten i andra hand. För bostadsrätter är det din bostadsrättsförening som ska godkänna att du får hyra ut din lägenhet. För hyresrätter är det i stället din hyresvärd du behöver få ett tillstånd av.

2. Du kan behöva betala skatt och moms när du hyr ut genom Airbnb

Om du ska betala skatt eller inte beror på en del faktorer. Dels är reglerna olika beroende på om du hyr ut ett hus, bostadsrätt eller hyresrätt. Dels gör det skillnad hur mycket pengar du hyr ut din bostad för. Om du hyr ut din din privatbostad för mer än 40 000 kronor per år kan du behöva betala skatt. Då ska du betala 30 procent av det överskott du får efter att ha hyrt ut bostaden. Dessutom kan du också behöva betala moms om du hyr ut bostaden möblerad och enligt ett sätt som liknar hotellverksamhet.

3. Kommer du hantera personuppgifter?

När du hyr ut genom Airbnb behöver du ha koll på och följa GDPR. GDPR är EU:s dataskyddsförordning och den reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Här är det viktigt att ha i åtanke att som personuppgifter räknar man all information som på något sätt har en koppling till dig som person, vare sig det är direkt eller indirekt. Det kan alltså vara allt från namn, adress, telefonnummer och personnummer till mejladress med ditt namn, id-kortnummer och till och med din IP-adress. Även bilder, videos och ljudupptagningar som kan kopplas till särskilda individer räknas som personuppgifter.

När du hyr ut genom Airbnb får du bara be om andras personuppgifter om det är nödvändigt och endast i syfte att hantera bokningar. Du får exempelvis inte be gästerna att de använder sig av tredjepartsaktörer för att recensera ditt boende eller starta konton på andra webbsidor. Du får heller inte använda uppgifterna för att marknadsföra ditt boende i efterhand.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert inom hyres- och boendefrågor? Då kan du boka ett samtal med Carl Seffer i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag