Behöver du ta fram ett anställningsavtal?

Om du driver ett bolag och har anställda eller ska anställa personal är det viktigt att du har avtal som följer alla regler och riktlinjer som finns vid anställning av personal. Oavsett om du behöver ett anställningsavtal för timanställd, för fast anställning, vikariat eller annat så kan du snabbt ta fram det hos oss.

I vår avtalstjänst kan du ta fram anställningsavtal själv eller tillsammans med våra jurister. Det spelar ingen roll vad du har för tidigare erfarenhet av att anställa personal. Du blir guidad genom tjänsten så du får ett avtal anpassat helt till ditt bolag. Och behöver du att en jurist ser över avtalet finns våra jurister redo att hjälpa dig.

Ett korrekt anställningsavtal ska fungera så att det skyddar både den anställda och arbetsgivaren. Det ska säkerställa att det inte sker några missförstånd under arbetets gång och att varken den anställda eller arbetsgivaren blir drabbad negativt, vare sig det är ekonomiskt eller på annat vis. När du ska ta fram ett anställningsavtal är det särskilt viktigt att avtalet innehåller dessa punkter:

  • bolagets och den anställdas namn, adress samt organisations- respektive personnummer.
  • den anställdas tillträdesdag.
  • den anställdas yrkestitel och en arbetsbeskrivning.
  • anställningsformen, det vill säga om det är en tills vidare- eller provanställning eller om tjänsten är begränsad till en viss period. Är det en tills vidare-tjänst behöver det också stå hur lång uppsägningstiden är. Är det i stället en begränsad tjänst behöver det tydligt stå när slutdatumet för tjänsten är.
  • den anställdas lön och om hen har förmåner.
  • hur ofta bolaget betalar ut lön och vilka löneperioder som gäller.
  • hur många timmar i veckan den anställda ska arbeta.
  • villkor för semester.
  • allmän information om att bolaget ansvarar för att betala sociala avgifter.
  • eventuell sjuklön, tjänstepension och andra försäkringar bolaget ska stå för.

Avtal

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare för att reglera de villkor som ska gälla för en anställning. Vårt anställningsavtal gäller tillsvidareanställningar (med eller utan provanställning) och alla tidsbegränsade anställningsformer: allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning.