Behöver du göra en bodelning?

av

Zaid Najib
Figurer, trähus och pengasedlar som tillsammans symboliserar en bodelning.
Har du koll på vad som händer under en bodelning?

Om ni bestämmer er för att separera eller skilja er ska ni göra en bodelning. I bodelningen går ni, tillsammans med en jurist, igenom era gemensamma tillgångar och skulder och delar upp dem mellan er. Ofta pratar man då om det gemensamma boet, det vill säga det ni äger och är skyldiga tillsammans. Det kan exempelvis vara allt från fastigheter, bilar, konton, företag och andra saker som ni har förvärvat under ert äktenskap eller samboförhållande. En bodelning säkerställer ni att era tillgångar och skulder delas upp på ett rättvist sätt.

Hur går en bodelning till?

1. Inventera det ni har

Det första ni behöver göra är att inventera bland era tillgångar och skulder. Här räknar ni bl a in fastigheter, bankkonton, aktier, fordon, företag och eventuella skulder.

2. Har ni någon enskild egendom?

Vid en bodelning är det viktigt att klargöra vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods. Enskild egendom är de tillgångar som ni på varsitt håll äger innan ni gifter er eller flyttar ihop. Medan giftorättsgods är de tillgångar ni förvärvar tillsammans under ert äktenskap. Normalt sett ingår inte enskild egendom i bodelningen.

3. Värdera det gemensamma boet

När ni har inventerat det ni tillsammans äger och är skyldiga ska ni värdera ert gemensamma bo. Det kan ni göra genom att anlita en värderingsman eller genom att komma överens om en värdering mellan er.

4. Välj hur ni ska fördela mellan er

När ni har värderat ett gemensamma bo ska ni bestämma hur era tillgångar och skulder ska fördelas mellan er. Oftast brukar allt delas lika mellan parterna, men det ibland finns det omständigheter som påverkar fördelningen så den inte delas precis på hälften. Hur ni väljer att fördela är upp till er och smidigast är att ni kommer överens om detta. Men om ni inte kan komma överens kan domstol bestämma fördelningen.

5. Skriv ett avtal

Slutligen behöver ni ett bodelningsavtal. Avtalet är ett skriftligt dokument där ni går igenom inventeringen, värderingen, hur ni vill fördela allt och eventuella undantag. Genom att upprätta ett avtal ser ni till att undvika eventuella tvister i framtiden.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert inom bodelning? Då kan du boka ett samtal med Anuta Sjunghamn eller Nadja Hatem i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag