Daniel Gobraeel

Daniel Gobraeel arbetar som jurist sedan januari 2023 på Kliently och har sin expertis inom humanjuridik (migrationsrätt, brottmål, familjerätt, Socialrätt, LVU och LSS).

Daniel åtar sig uppdrag inom humanjuridiken och ger rådgivning via appen Klienlty på svenska, engelska och assyriska.

Juridisk inriktning