Daniel är Kliently jurist

Daniel Gobraeel

Daniel arbetar som jurist sedan januari 2023 hos Kliently och har sin expertis inom humanjuridik (migrationsrätt, brottmål, familjerätt, socialrätt, LVU och LSS). Daniel åtar sig uppdrag inom humanjuridiken och ger rådgivning via appen Kliently på svenska, engelska och assyriska.

Boka tid med Daniel