Daniel är en riktigt vass stjärna som är i sluttampen av sitt exjobb. Han tar sin juristexamen i början av 2024 och arbetar tills dess deltid hos Kliently Legal med bl a rättsutredningar samt formaliserar utkast till olika skrifter.

Juridisk inriktning