Beatrice är Kliently konsult

Beatrice Gustafsson

Beatrice Gustafsson har mångårig erfarenhet av kapitalmarknadsrätt, bolagsrätt och GDPR. Beatrice arbetar idag brett inom det affärsjuridiska området med både företagare och bostadsrättsföreningar där hon innehar särskild erfarenhet av styrelserådgivning gentemot bostadsrättsföreningar. Vidare har Beatrice erfarenhet av den nordiska obligationsmarknaden med särskilt fokus på finansieringsdokumentation, säkerhetsstrukturer och allmän bolagsrätt. Beatrice är idag verksam jurist vid juristbyrån BEA Partner AB där hon är grundare och ägare.

Boka tid med Beatrice