Helén är Kliently konsult

Helén Ledel

Helén Ledel har mångårig erfarenhet som jurist och har 15 års erfarenhet från arbete som jurist på Skatteverket. Helén är specialiserad i skatterätt, företagsjuridik, avtalsrätt men kan även bistå i ärenden inom ekonomisk familjerätt och migrationsrätt.

Boka tid med Helén