Uppsägning hyresavtal (bostad/lokal)

Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum. Ta fram det hyresavtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig.

Hos oss kan du säga upp ett hyresavtal

Välj om du vill att våra jurister granskar ditt avtal och går igenom det med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram avtalet på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.