Ska du hyra lägenhet genom ett förmedlingsföretag?

av

Carl Seffer
Framsidan av en lägenhetsbyggnad där man kan hyra lägenhet.
Har du koll på dina rättigheter som hyresgäst?

På många håll i landet är det minst sagt en utmaning att hitta ett boende. Särskilt i större städer och studentstäder upplever många att det är svårt att hyra lägenhet. Många tvingas därför hyra sin bostad i andra hand. Som andrahandshyresgäst kan det ibland vara svårt att veta vilka rättigheter du har. 

Något som har blivit allt vanligare under senare år är uthyrning via så kallade förmedlingsföretag. Då hyr fastighetsägaren ut lägenheten till ett förmedlingsföretag som i sin tur hyr ut bostaden till hyresgästen. Det här kan i vissa fall drabba hyresgästen i form av högre hyror. Det leder också ibland till att hyresgästen mister sitt besittningsskydd. Besittningsskydd innebär att du som hyresgäst har rätt till förlängning av ditt hyreskontrakt om hyresvärden säger upp ditt avtal innan kontraktet har gått ut.

I vissa fall kan du som andrahandshyresgäst som hyr din lägenhet via ett förmedlingsföretag även ha rätt till ett förstahandskontrakt, återbetalning av den överhyra du eventuellt betalat och skälig hyra framöver. För att ta reda på om du har rätt till att få ett förstahandskontrakt, få tillbaka hyra du har betalat eller till och med har rätt att få din hyra justerad behöver du se över ditt hyreskontrakt tillsammans med en jurist.

Hur vet du att du hyr lägenhet genom ett förmedlingsföretag?

När förmedlingsföretag hyr ut lägenheter i andra hand riskerar det att urholka den svenska hyresmarknaden. Det blir svårare för människor att hitta lägenheter med rimlig hyra. Samtidigt kan förmedlingsföretagen driva upp hyrespriser när de har hyreskontrakt för flera bostadsområden. I förlängningen resulterar det också i att det finns färre tillgängliga hyresrätter att hyra på för bostadssökande.

Du kan enkelt ta reda på om du hyr din lägenhet i andra hand genom att titta på namntavlan i porten till huset där du bor. Där ska ägaren av huset stå namngiven. Jämför sedan namnet med det namn som står som uthyrare på ditt hyreskontrakt. Om det står ett annat namn på ditt hyreskontrakt än det som står på namntavlan hyr du din lägenhet i andra hand via ett förmedlingsföretag.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert inom hyres- och boendefrågor? Då kan du boka ett samtal med Carl Seffer i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag