Just nu kan du tillsammans med en jurist på Kliently skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord för endast 3000 kronor.

Carl Seffer

Kliently Jurist

Carl Seffer har mångårig erfarenhet som jurist främst inom hyresjuridik och migrationsrätt. Han åtar sig även uppdrag inom ekonomisk familjerätt och har arbetat på Migrationsverket och Stockholmhem. Carl är idag verksam som jurist på HS Legal och åtar sig uppdrag inom humanjuridiken.

Juridisk inriktning