Zaid är Kliently konsult

Zaid Najib

Zaid Najib är jurist och specialiserad inom affärsjuridik, bolagsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och tvistelösning. Zaid har även kompetens och erfarenhet inom migrationsrätt, familjerätt, medicinsk rätt och fastighet- och hyresrätt. Förutom svenska talar Zaid Najib även flytande arabiska.

Boka tid med Zaid