Peter Hanthe

Peter Hanthe har arbetat som jurist sedan 1998.

Han har haft ett stort antal uppdrag för Sveriges domstolar som medlare i vårdnadsmål och i verkställighetsärenden och har utvecklat en metod (Cause Mediation®) som gör det möjligt att lösa vårdnadstvister på frivillig väg.

Peter har sitt största engagemang i familjerätt men arbetar även med alla frågor som rör migrationsrätt.

Peter är verksam som jurist på Cause AB och är ansluten till Kliently som juristkonsult.

Boka tid med Peter