Peter Hanthe

Peter Hanthe har arbetat som jurist sedan 1998. Han har haft ett stort antal uppdrag för Sveriges domstolar som medlare i vårdnadsmål och i verkställighetsärenden och har utvecklat en metod (Cause Mediation®) som gör det möjligt att lösa vårdnadstvister på frivillig väg. Peter har sitt största engagemang i familjerätt men arbetar även med alla frågor som rör migrationsrätt.

Boka tid med Peter