Transportfullmakt

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en transportfullmakt. I den kan en eller flera befintliga fullmaktshavare delegera vidare till någon eller några andra att utföra uppdraget enligt den ursprungliga fullmakten. Därmed ”transporteras” uppdraget.

Ta fram en transportfullmakt idag

Välj om du vill att våra jurister granskar ditt dokument och går igenom det med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram dokumentet på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.