Återkalla fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren. Vi hjälper dig återkalla din fullmakt genom att identifiera de åtgärder du behöver vidta och formulera återkallelsen.

Återkalla en fullmakt idag

Välj om du vill att våra jurister hjälper dig och går igenom dokumentationen med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram dokumentet på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.