Ska du och din partner skriva framtidsfullmakt?

av

Zaid Najib
Äldre par som tittar kärleksfullt på varandra och förhoppningsvis har skrivit framtidsfullmakt
Har du och din partner upprättat framtidsfullmakt?

Vi brukar rekommendera att alla par upprättar framtidsfullmakt, vare sig ni är gifta eller lever som sambos. Det är ett juridiskt dokument där du anger i skrift hur du vill att andra hanterar saker åt dig om du blir oförmögen att göra det själv. Det kan exempelvis vara om du blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en olycka. Med en framtidsfullmakt säkerställer du att man betalar dina räkningar i tid, förvaltar företag och egendomar på lämpligt sätt och ser till att du får den sjukvård du önskar. Genom att skriva framtidsfullmakt kan du få en känsla av kontroll och minimera osäkerhet inför framtiden och du kan med trygghet veta att dina önskemål respekteras.

Om du inte har en framtidsfullmakt kan det leda till en långdragen och kostsam rättsprocess. Då går nämligen en domstol in och utser en förmyndare åt dig. Då är det heller inte säkert att förmyndaren sköter dina ärenden så som du vill. Därför är det bra att ha en framtidsfullmakt som ger exempelvis din partner rätt att fatta viktiga beslut åt dig.

Hur gör du när du ska skriva framtidsfullmakt?

När du upprättar en framtidsfullmakt utser du först en fullmaktshavare. Vanligtvis utser många en partner som fullmaktshavare. Men du kan också ange en nära anhörig eller vän till fullmaktshavare. Det viktiga är att personen du väljer är någon du litar på, som förstår dina önskemål och behov och som du vet agerar i ditt bästa intresse.

Sen definierar du vad fullmakten ger för befogenheter och i vilka sammanhang. Här är det viktigt att vara tydlig för att ingen ska kunna missförstå dina önskemål. Saker som är viktiga att ta upp är exempelvis vilka frågor du vill att fullmaktshavaren tar hand om? Vilka befogenheter personen får? Om du ger befogenhet åt fler än en person? Ibland kanske du behöver ge olika fullmakt till olika personer. Då är det viktigt att du anger villkoren för det tydligt i framtidsfullmakten.

För att framtidsfullmakten ska vara giltig måste den vara skriftlig. Du signerar den tillsammans med två vittnen. Vittnena får inte vara en person du utser till fullmaktshavare. När framtidsfullmakten väl börjar gälla avgör oftast personen som får fullmakt. Det vill säga förutsatt att du vid tillfället är oförmögen att ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. I vissa fall prövar domstol frågan om när framtidsfullmakten träder i kraft. Det gäller när det står så i framtidsfullmakten eller om fullmaktshavaren själv begär det.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert på framtidsfullmakter? Då kan du boka ett samtal med Anuta Sjunghamn eller Nadja Hatem i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag