Skriv framtidsfullmakt för att trygga er framtid

av

Sofia Bergqvist Salomon
Signera framtidsfullmakt
Med en framtidsfullmakt får du större kontroll över din framtid

Att skriva framtidsfullmakt är relativt nytt då det var först 2017 lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft. Lagen gör det möjligt för dig att ge fullmakt till en annan person om du skulle drabbas av allvarlig sjukdom, psykisk störning eller liknande. Då kan den andra personen exempelvis betala dina räkningar och sköta dina angelägenheter åt dig utan att du behöver vara närvarande. Att upprätta framtidsfullmakter mellan par är ett sätt att trygga er framtid. Då vet du, om något skulle hända, att din partner sköter dina angelägenheter precis så som du hade velat. Idag finns det dessutom färdiga mallar för framtidsfullmakter som du kan använda dig när du vill upprätta en framtidsfullmakt. Skriv framtidsfullmakt för att helt enkelt trygga er framtid.

Varför ska du skaffa framtidsfullmakt?

Även om du och din partner har god insyn i varandras angelägenheter så har din partner inte rätt att sköta dem åt dig. Din partner har inte rätt att fatta beslut om din sjukvård, kontakta myndigheter eller sköta ekonomiska ärenden i ditt namn. Så hur blir det då om du inte har en framtidsfullmakt och du blir inkapabel till att sköta dina ärenden? Jo, då kan tingsrätten utse en god man åt dig.

Processen med att få en god man kräver att du eller en närstående ansöker om det och att du då har rätt underlag på plats. Du behöver bl a personbevis och samtycken. I vissa fall kan du också behöva läkarintyg eller andra intyg som styrker att du behöver en god man. Men även med rätt underlag kan tingsrätten neka din ansökan. Därför är det lättare och du har större kontroll när du själv upprättar en framtidsfullmakt där du väljer vem som ska få fatta beslut om vad.

Viktigt att tänka på

Om du skriver en framtidsfullmakt måste du vara myndig och signera fullmakten inför två vittnen. Personer du ger fullmakt till får inte agera som vittne. För att fullmakten ska vara giltig måste det tydligt framgå:

  • att dokumentet är en framtidsfullmakt.
  • vem som får fullmakt.
  • inom vilka områden fullmakten gäller.
  • om det finns andra särskilda villkor du vill att man ska ta hänsyn till.

I fullmakten kan du också ange om du vill ge fullmakt åt fler än bara en person. Och dessutom kan du ange om det ska finnas en reserv om personen du vill ska få fullmakt får förhinder.

Skriv framtidsfullmakt genom några enkla steg

Att skriva en framtidsfullmakt tar inte särskilt lång tid och kostar runt 500 kr om du skriver den själv. Skriv framtidsfullmakt själv direkt här på Klientlys hemsida genom att fylla i nödvändiga uppgifter, skriva ut och sen signera inför två vittnen. Då får du ett enkelt standardavtal som utgår ifrån hur du vill att din framtidsfullmakt ska fungera.

Om det finns något särskilt att ta hänsyn till kan du också välja att skräddarsy avtalet tillsammans med en jurist. Det kan du göra om du exempelvis har komplicerade angelägenheter eller annat som gör att ett standardavtal inte täcker dina behov. Då får du hjälp att forma framtidsfullmakten precis så som du vill att den ska fungera. Och du kan dessutom bolla eventuella frågor och funderingar och få råd av juristen i vad som blir bäst för dig.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag