Generalfullmakt för företag

Med en generalfullmakt kan en juridisk person (t.ex. ett företag eller en förening) befullmäktiga en eller flera personer med en generell behörighet. Den eller de personer som utses kan därigenom företräda den juridiska personen i alla avseenden.

Ta fram en generalfullmakt idag

Välj om du vill att våra jurister granskar fullmakten och går igenom den med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram fullmakten på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.