Fullmakt

Avtal

Fullmakt

Genom en fullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för att exempelvis hämta ut paket, skriva på ett avtal eller köpa eller sälja egendom