Framtidsfullmakt

Avtal

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon är oförmögen att ta hand om de  ärenden som fullmakten avser.