Så här säger semesterlagen

av

Daniel Gobraeel
semesterlagen, bild på solglasögon, pass, hatt på karta

Särskilt under semestertider är det många som undrar vad de har rätt till vad gäller semester. Semesterlagen i Sverige ger alla anställda rätt till 25 semesterdagar varje år, vilket motsvarar fem veckor. Av de dagarna har du rätt att ta ut minst fyra sammanhängande veckor i semesterledighet under sommaren, det vill säga under månaderna juni-augusti. Om du inte arbetar fem dagar i veckan har du fortfarande rätt till en semester som motsvarar 25 semesterdagar. Antalet dagar du har rätt till räknas då om utifrån hur många dagar per vecka du arbetar.

Det är viktigt att skilja på rätt till semesterledighet och rätt till att få ersättning under semestern. Semesterlagen ger dig alltid rätt till semesterledighet. Huruvida du har rätt till ersättning under semestern beror på om du har hunnit arbeta tillräckligt länge för att tjäna in betalda semesterdagar. Även kollektivavtal och villkor som du och din arbetsgivare har kommit överens om kan påverka hur din semester ser ut.

Semesterlagen för deltidsanställda

Semesterlagen tar inte hänsyn till hur många timmar per dag du arbetar. Den tar bara hänsyn till hur många dagar per vecka du arbetar. Så länge du arbetar fem dagar i veckan har du rätt till 25 semesterdagar enligt semesterlagen. Det gäller alltså även när du arbetar fem dagar i veckan men på deltid. Om du arbetar färre än fem dagar i veckan får du också färre semesterdagar per år. Arbetar du i genomsnitt fyra dagar i veckan, det vill säga 80 procent av en femdagarsvecka, så har du också rätt till 80 procent av semesterlagens 25 dagar, vilket då blir 20 dagar.

Semesterdagar kan du bara ta ut i hela dagar och på de dagar du vanligtvis skulle ha arbetat. Du kan aldrig ta en halv semesterdag. Så när du räknar ut hur många semesterdagar du har rätt till ska du också avrunda antalet semesterdagar uppåt till närmaste heltal. Ett exempel på det här är om du arbetar i genomsnitt 3,5 dagar i veckan. Det innebär att du arbetar 70 procent av en femdagarsvecka vilket ger 17,5 semesterdagar. De dagarna ska du avrunda uppåt till 18 dagar i stället.

Rätt till ersättning under semestern

För att också ha rätt till semesterlön eller semesterersättning måste du ha arbetat och tjänat in betalda semesterdagar. De 25 dagar du har rätt till enligt semesterlagen ger dig rätt till ledighet. Det garanterar däremot inte att du får betalt under ledigheten.

Enligt semesterlagen räknar man ett semesterår från 1 april år 1 till och med 31 mars år 2. Den semesterlön du tjänar in under ett semesterår kan du sedan ta ut från och med 1 april år 2. Har du bara arbetat en del av ett semesterår, exempelvis ett halvt, får du bara semesterlön för hälften av dagarna. Du har däremot fortfarande rätt att ta ut alla dina semesterdagar, men då är resten av dagarna obetalda. Har du arbetat ett helt semesterår så har du rätt till 25 betalda semesterdagar enligt semesterlagen.

Om du tar en anställning som varar i högst tre månader kan din arbetsgivare avtala bort din rätt till semester. Då har du inte rätt att ta ut någon ledighet under din anställningstid. Men då har du fortfarande rätt till semesterersättning. Den ersättningen får inte ingå i din vanliga lön och din arbetsgivare måste redovisa semesterersättningen separat på din lönespecifikation.

Räkna ut vad du får i semesterersättning

Många anställda har kollektivavtal som reglerar hur stor semesterersättningen är, men har du inte det så finns det en lägsta nivå för semesterersättning enligt semesterlagen. Vanligtvis räknar man då att du för en semesterdag får samma lön som du hade fått om du arbetat, men med ett tillägg. För att räkna ut hur mycket du får i semesterlön enligt semesterlagen kan du använda följande formel:

(Månadslön/21) + (0,43 x Månadslön/antal semesterdagar)

Om du har rörlig lön och till exempel arbetar på provision finns det ett annat sätt att räkna ut vad du får i semesterersättning. Då tar du i stället 12 procent av den totala lönen du har tjänat från och med 1 april år 1 till och med 31 mars år 2. Det är din sammanlagda semesterersättning. För att räkna ut hur mycket det blir per semesterdag tar du bara den sammanlagda semesterersättningen och delar med 25.

Skulle du i det här fallet ha fler än 25 semesterdagar ska du lägga till 0,48 procent för varje extra semesterdag som du har. I stället för att då ta 12 procent av den totala lönen tar du 12,48 procent om du har 26 semesterdagar, 12,96 procent om du har 27 semesterdagar osv.

När din arbetsgivare inte följer semesterlagen

Det semesterlagen säger är det som är grunden för alla anställda. Sen kan du ha rätt till mer om du också har ett kollektivavtal eller om din arbetsgivare ger dig extra semesterförmåner i ditt anställningsavtal. Men om din arbetsgivare i stället nekar dig semesterledighet och semesterersättning trots att du har rätt till det kan du alltid kontakta en jurist för både råd och för att driva din sak i rätten. I appen Kliently får du kontakt med våra jurister sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

Ladda ner appen idag

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag