Kliently växer med ny juridisk mottagning

Kliently Legal logo

Nu öppnar Kliently upp en juridisk mottagning för att möta en allt växande efterfrågan. Genom Kliently Legal kan användare numera få långsiktig hjälp med större uppdrag. Mottagningen erbjuder hjälp både fysiskt och digitalt till användare med behov av juridisk hjälp på längre sikt. Den nya mottagningen är ytterligare ett steg mot att demokratisera tillgången till juridisk hjälp i Sverige.

Vi har sett att det finns en hög efterfrågan från användare som kontaktar Kliently och vill ta hjälpen vidare även efter det initiala videosamtalet. Det har funnits ett behov av en mottagning där vi kan fortsätta hjälpa våra användare på sikt och därför kompletterar vi verksamheten med Kliently Legal. Nu blir det ännu enklare att snabbt få juridisk hjälp oavsett behov och som vanligt gör vi det på flera olika språk och täcker alla rättsområden, säger Nadja Hatem, VD hos Kliently.

Appen Kliently lanserades i december 2021. Syftet med Kliently är att vem som helst snabbt och enkelt ska kunna få juridisk hjälp. Den digitala appen och det faktum att Klientlys jurister är mångspråkiga gör att Klientlys användare får tillgång till juridisk hjälp inom svensk lagstiftning vart de än befinner sig i världen.

Genom Kliently Legal öppnas möjligheten att hjälpa användare med större uppdrag. När en användare bokar ett videosamtal i appen Kliently görs en bedömning om hen kan få hjälp direkt under samtalet eller om hen behöver anlita en jurist. För hjälp på längre sikt tar Kliently Legal uppdraget och erbjuder fortsatt hjälp både fysiskt och digitalt beroende på behov.

Kärnan hos Kliently är att vi är digitala och därför lättillgängliga och det fortsätter vi att vara även genom Kliently Legal för användare som befinner sig längre ifrån oss. Vi vill nyttja dagens teknologi för att förenkla för människor att få juridisk hjälp. Det ska inte spela någon roll vart du är eller vad du behöver hjälp med. Så länge du har ett behov av juridisk hjälp så ska du få den, enkelt och smidigt, säger Nadja Hatem, VD hos Kliently.

Kliently Legal är en juridisk mottagning och förlängning av appen Kliently. Hos Kliently Legal tar jurister sig an ärenden under samtliga juridiska rättsområden och hjälper klienter på flera olika språk.

Nadja Hatem
VD och medgrundare
0736264843 
nadja@kliently.se

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag