Kliently växer och anställer fler egna jurister

För att möta efterfrågan, har den juridiska uppstickaren Kliently under våren anställt fyra heltidsanställda jurister. Det är en effekt av att Klientlys digitala rådgivningstjänst i stor utsträckning leder till uppdrag för juristerna. De nya heltidsanställda kommer att hantera den ökade strömmen av nya ärenden, öka tillgängligheten inom fler rättsområden och ytterligare bidra till en utökning av språken i tjänsten. Idag kan användarna få juridisk rådgivning på över 10 språk inom i stort sett samtliga rättsområden.

Vi är väldigt glada över att öka antalet heltidsanställda jurister på Kliently. Detta ger en högre och snabbare tillgänglighet för klienter som ringer in och som både vill ha snabba svar på juridiska frågor och lite mer omfattande hjälp genom att anlita en jurist, säger Nadja Hatem, grundare och vd på Kliently.

Kliently är en digital plattform där du oavsett tid och plats, med tillgång till en smartphone, snabbt och enkelt kan få personlig juridisk rådgivning av en jurist via videosamtal. Där får du svar på dina juridiska frågor och kan anlita juristen i ditt juridiska ärende. I många fall räcker det med det inledande videosamtalet för att få svar på frågor, men det kan också leda till ett mer omfattande uppdrag för juristen. För att möta denna efterfrågan utökar nu Kliently med fyra nya jurister.

De nya juristerna bidrar med nytt språk och nytt affärsområde till Kliently. De nyanställda på Kliently är:

Josip Ladan, f.d sportsjournalist och numera även jurist. Josip är särskilt kunnig inom idrottsjuridik, privat försvar men åtar sig också uppdrag inom migrationsrätt, familjerätt och tvistemål.

Carl Seffers, som närmast kommer från Stockholm där han främst arbetat med hyresjuridik. Carl åtar sig uppdrag inom hyresjuridiska frågor, migrationsrätt, familjerätt.

Miski Ibrahim, somalisktalande jurist som breddar språkpaletten i Kliently med somaliska, och åtar sig uppdrag inom humanjuridiken (migrationsrätt, brottmål, familjerätt) men också inom affärsjuridik, i synnerhet bolags-och avtalsrätt.

Adib Hosseini, persisk-och kurdisktalande jurist med särskild inriktning på affärsjuridik, konkurrensregler, EU-rättsliga regler och GDPR.

Kliently har en affärsmodell där klienten kan boka en första konsultation av en jurist där man betalar 349 kronor för 15 minuters rådgivning. Behövs vidare juridisk expertis ger juristen ett kostnadsförslag. Kliently har en kombination av egna jurister och externa jurister som är kopplade till tjänsten.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag