Adib är Kliently konsult

Adib Hosseini är specialiserad inom det affärsjuridiska fältet för företag, migrationsrätt och GDPR. Han är särskilt specialiserad inom konkurrensregler samt EU-rättsliga regler för företag. Han arbetar dagligen med att hjälpa nystartade företag och start-ups med registreringar och upprättande av avtal i synnerhet på engelska.

Adib har en magisterexamen i EU-affärsrätt från Lunds universitet och har även en juristexamen från Iran och är väl förtrogen med det iranska rättssystemet. Han ger juridisk rådgivning på engelska, farsi och kurdiska. 

Boka tid med Adib

Rebwar är Kliently konsult

Rebwar Fakhry har en juristexamen från Sverige och Iran. Rebwar är inriktad på migrationsrätt och har särskild kompetens inom asylrätten, arbetstillstånd och anknytningsfrågor. Rebwar har även arbetat som advokat i Iran och Kurdistan och är väl insatt i det iranska rättssystemet.  Rebwar är idag verksam som jurist på Rebwar Juristbyrå i Stockholm. Rebwar talar svenska, engelska, kurdiska och persiska.

Boka tid med Rebwar