Suzanna Hendel

Kliently Konsult

Suzanna Hendel arbetar inom humanjuridikens alla rättsområden men besitter unik kompetens avseende barn utifrån barnkonventionens alla rättsområden. Hon åtar sig uppdrag inom familjerätt, migrationsrätt samt LVU-mål. Suzanna Hendel tog juristexamen från Uppsala universitet och har erfarenhet av arbete på advokatbyrå. Idag är Suzanna verksam på Hendel Juristbyrå i Stockholm. Utöver svenska och engelska talar Suzanna flytande ryska och ukrainska.