Suzanna är Kliently konsult

Suzanna Hendel

Suzanna Hendel arbetar inom humanjuridikens alla rättsområden men besitter unik kompetens avseende barn utifrån barnkonventionens alla rättsområden. Hon åtar sig uppdrag inom familjerätt, migrationsrätt samt LVU-mål. Suzanna Hendel tog juristexamen från Uppsala universitet och har erfarenhet av arbete på advokatbyrå. Utöver svenska och engelska talar Suzanna flytande ryska och ukrainska.

Boka tid med Suzanna