Nathalie är Kliently konsult

Nathalie Larsson

Nathalie Larsson har mångårig erfarenhet från humanjuridiska byråer och arbete på Migrationsverket. Hon har genom åren kommit att specialisera sig inom migrationsrätt, barnrätt (LVU och Socialrätt) och familjerätt (vårdnad, boende, umgänge, äktenskapsskillnad).

Boka tid med Nathalie