Bodelning

I samband med en separation mellan par som har barn uppkommer ofta diskussioner om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och vilket umgänge barnets ska ha med den förälder som den inte bor tillsammans med.

I vissa fall kan föräldrarna lösa dessa frågor sinsemellan, men i de fall en tvist uppstår mellan föräldrarna och en lösning är svår att finna är det lämpligt att kontakta en jurist eller advokat som biträder dig med juridisk rådgivning och även vid en eventuell rättegång/förhandling om en lämplig lösning inte heller genom biträdet kan nås.

Vid en separation uppstår ett behov av att fördela egendom (bodelning), oavsett om man är gift eller sambo. Reglerna skiljer sig dock beroende på om man är gift eller sambor.  

Bodelning innebär att de som är gifta med varandra delar upp egendom mellan sig. Då ska det i de allra flesta fall göras en bodelning om sker en skilsmässa. En bodelning kan också göras under äktenskapet, om det finns en överenskommelse om det. Oavsett om en bodelning sker på grund av skilsmässa eller under äktenskapet finns det möjlighet att registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket. Om bodelning sker på grund av skilsmässa ska en ansökan om äktenskapsskillnad ges in till tingsrätten innan ni bodelningshandlingen skrivs. Om bodelning sker under äktenskapet behöver en anmälan göras till Skatteverket innan bodelningshandlingen skrivs.

I vissa fall är parterna överens om hur egendomen ska fördelas eller har avtalat om fördelningen sedan tidigare genom till exempel ett äktenskapsförord eller samboavtal.  Det kan även vara så att egendomen erhållits genom gåva eller arv och reglerats redan i gåvobrevet eller testamentet. 

Ibland uppstår det dock frågor avseende bodelningen som parterna inte kan enas om och då kan det vara bra och ibland till och med nödvändigt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses så det går att komma framåt i bodelningen.    

En bodelningsförrättare är en av domstolen utsedd opartisk jurist eller advokat som kan hjälpa till att komma framåt i bodelningen och till ett avslut, genom att försöka få parterna att enas i bodelningen och om en lösning inte kan nås, slutligt fatta ett beslut i bodelningsfrågan (tvångsbodela) utifrån lag och praxis. 

Eftersom bodelningsförrättaren alltid förhåller sig opartisk till parterna och därmed inte kan lämna juridiskt biträde till någon part, kan parterna i vissa fall ha ett behov av juridiskt biträde. Då kan det vara klokt att anlita en jurist specialiserad på ekonomisk familjerätt som kan agera ombud i bodelningen och inför bodelningsförrättaren.

Bodelning vid skilsmässa

Här tar ni fram ett bodelningsavtal om ni har varit gifta och nu ska skiljas. Välj om ni vill att våra jurister granskar bodelningsavtalet och går igenom det med er under ett videomöte, eller om ni hellre tar fram avtalet på egen hand. Oavsett vilket ni väljer börjar ni med att följa stegen i vår avtalstjänst.

Bodelning vid separation för sambor

Här tar ni fram ett bodelningsavtal om ni har varit sambor och nu ska separera. Välj om ni vill att våra jurister granskar bodelningsavtalet och går igenom det med er under ett videomöte, eller om ni hellre tar fram avtalet på egen hand. Oavsett vilket ni väljer börjar ni med att följa stegen i vår avtalstjänst.

Juristerna har ordet

Gift eller sambo? Är det verkligen skillnad?

Har du funderat på vilka juridiska skillnader som finns mellan att vara gift och att vara sambo? Och hur du kan säkerställa att du och…

Läs mer

Så gör ni en bodelning

Om ni bestämmer er för att separera eller skilja er ska ni göra en bodelning. I bodelningen går ni, tillsammans med en jurist, igenom era…

Läs mer