Vad händer vid en skilsmässa?

av

Zaid Najib
Ett par som funderar på skilsmässa. Kvinnan ligger i sängen med ryggen vänd mot mannen som har huvudet i händerna och ser less ut.
En skilsmässa är ofta påfrestande, så försök underlätta genom att skaffa bra hjälp.

En skilsmässa är alltid känslosam och många associerar det enbart med problem. Det finns däremot väldigt enkla och tydliga lösningar på saker som vid första anblick kan se ut som olösliga. Förutom att du anlitar en duktig jurist som vägleder dig genom hela processen så hjälper informationen nedan dig ha koll på vad som händer i nästa steg.

När separationen är ett faktum

Har du och din partner bestämt er för att gå skilda vägar? Eller har du nått vägs ände i äktenskapet? Oavsett om ni är överens eller om bara en av er ansöker om skilsmässa så gör ni det vid den tingsrätt där du är folkbokförd. Det finns däremot vissa skillnader i beslutet kring betänketid, det vill säga den tid som behöver gå innan ni fullföljer er skilsmässa. Betänketiden finns till för att undvika att par skiljer sig förhastat.

Oftast är betänketiden sex månader men i vissa fall är den upp till ett år. Om ni båda är överens och ni inte har barn under 16 år behöver ni ingen betänketid. Då träder skilsmässan i kraft omgående. Sker det på ena partens initiativ eller har ni barn under 16 år gäller minst sex månaders betänketid.

Skilsmässa innebär också en bodelning

Efter att själva skilsmässoprocessen är avslutad är det i vanliga fall dags för en bodelning, det vill säga att ni delar upp det som kallas för giftorättsgods. Detta är vad ni som makar har haft gemensamt under äktenskapet och som inte är enskild egendom. Bortsett från respektive makes skulder skriver man ner och sammanfattar allt i ett bodelningsavtal som ni båda undertecknar.

Kommer ni fortfarande inte överens, eller ser olika på hur bodelningen ska gå till? I sådana fall utser tingsrätten en bodelningsförrättare som hjälper er i fallet.

Viktigt att tänka på: om det är stora skillnader i hur ni som makar ser på giftorättsgodset avgör bodelningsförrättaren vem som ska ha vad.

Boka jurist

Ska du skilja dig och behöver experthjälp? Då kan du boka ett samtal med Anuta Sjunghamn eller Nadja Hatem i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag