Vad händer om en hantverkare gjort fel?

av

Carl Seffer
Hantverkare som arbetar i ett hem och en kvinna som skriver på avtal
Känner du till dina rättigheter som beställare?

När det är dags att renovera hemma gäller det att ha koll på flera områden. Dels behöver du veta och vara säker på hur ditt drömhem ska se ut. Dels måste du ha koll på dina rättigheter som beställare om du tar in hantverkare som sköter renoveringen. Även om du gör grundlig research för att hitta en seriös hantverkare finns det alltid risk för att saker går fel. Men som tur är har du lagen på din sida. Skulle det värsta hända behöver du därför inte vara orolig.

Det absolut viktigaste med alla beställningar från hantverkare är att se till att du har kommunikationen dokumenterad. Mejla hellre än att ringa och var tydlig i vad du önskar. Använd både text och bild och läs noga igenom de offerter du får. På det här sättet kan du alltid gå tillbaka och kolla vad som blev sagt. Och du kan också jämföra och se om slutresultatet är det ni kom överens om.

Om det blir fel har du alltid rätt att kräva av hantverkaren att rätta till felet. Då ska hantverkaren stå för kostnaderna som uppstår för att rätta till felet. Det här gäller både material- rese- och arbetskostnader.

Precis som du har rätt till att få felet åtgärdat har också hantverkaren rätt till att åtgärda felet. Med det menar vi att hantverkaren inte behöver göra eventuella prisavdrag i första taget. Om du vill att hantverkaren i första hand ska sänka kostnaden för jobbet kan alltså hantverkaren neka dig det.

Om hantverkaren inte kan rätta till felet

Är det omöjligt för hantverkaren att rätta till felet har du däremot rätt att få avdrag på priset. Avdraget ska motsvara felet. Det kan exempelvis vara lika stort som vad det kostar dig att anlita en annan hantverkare för att rätta till felet. Och är det ett skönhetsfel, det vill säga ett fel som inte påverkar funktion, så är oftast prisavdraget ungefär lika stort som den värdeminskning felet orsakar.

Att häva ett avtal betyder att avtalet inte längre är giltigt och att man avbryter arbetet. Eftersom hantverkaren vid eventuella fel redan har arbetat hos dig kan du inte häva avtalet helt och hållet. Däremot kan du eventuellt häva delar av avtalet. Då behöver du inte betala hantverkaren för de delar som blir hävda. Däremot måste du betala för jobbet hantverkaren redan har utfört. Hantverkaren har också rätt att kräva tillbaka material som inte kommer användas på grund av hävningen. Om det innebär större besvär och kostnader för dig att lämna tillbaka materialet kan hantverkaren däremot inte begära tillbaka det.

Hantverkaren måste avråda dig från onödigt arbete

Som hantverkare måste man meddela sina kunder om arbetet kunden vill ha är onödig. Med det menar vi att om kunden exempelvis vill ha hjälp att slipa sin altan men hantverkaren ser att hela altanen egentligen behöver läggas om så måste hantverkaren meddela kunden det. Detta eftersom det annars blir en merkostnad för kunden att slipa en altan som du sen ändå måste riva ner.

Om din hantverkare inte avråder dig från ett arbete som hen vet är i onödan behöver du generellt sett bara betala för den del av arbetet hantverkaren behövde utföra för att se att jobbet är ett onödigt sådant. Som hantverkare ska man avråda dig från jobbet och eventuellt komma överens om ett arbete som ger det hållbara resultat varje kund vill ha utan att det kommer kosta mer i längden.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag