SMÅA tar in juridisk rådgivning genom Kliently

Genom ett samarbete mellan legaltech-bolaget Kliently och SMÅA får nu SMÅA’s medlemmar tillgång till juridisk rådgivning till ett förmånligt medlemspris. Rådgivningen finns tillgänglig 365 dagar om året genom appen Kliently och möjliggör för medlemmarna att snabbt få kontakt med en jurist vid behov.
Många av våra medlemmar ringer in och har olika frågor kring a-kassa, arbetslöshet och företagande. Många av frågorna hanterar vi direkt men vi får också in en hel del frågor som kräver annan juridisk expertis. Och då kommer det här samarbetet verkligen göra skillnad för våra medlemmar, säger Ulrika Westergren kassaföreståndare för SMÅA.

SMÅA, a-kassan för företagare och deras familjemedlemmar, är Sveriges största företagarägda medlemsorganisation. De försäkrar företagare i små- och medelstora företag som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. SMÅA har idag fler än 100 000 medlemmar som alla numera har möjlighet att få juridisk rådgivning av erfarna jurister till ett förmånligt medlemspris direkt genom appen Kliently.

Vi är själva företagare och därför är det här ett viktigt samarbete för oss. Risken för inkomstbortfall är redan en orosfaktor hos många. Att inte riktigt ha koll på juridiken adderar bara till den oron. Bara genom att snabbt kunna ge svar på juridiska frågor har vi möjlighet att lätta på den oro många upplever och säkerställa att SMÅA’s medlemmar har god legal hälsa, säger Nadja Hatem, VD och medgrundare, Kliently.

Kliently är en juridisk hybridbyrå som kombinerar traditionell juridik med teknologi i syfte att göra juridisk hjälp mer lättillgänglig för alla. Visionen är att öka människors legala hälsa genom att göra det enkelt, smidigt och prisvänligt att få kvalitativ juridisk hjälp. Hos Kliently kan du bland annat boka juridisk rådgivning, skriva avtal, anlita ett juridiskt ombud för processer i domstol och även få hjälp vid både start och avslut av företag.

Majoriteten av företag i Sverige är små och medelstora företag som har en otroligt viktig roll för den svenska ekonomin. SMÅA’s tjänster utgör ett viktigt skyddsnät för de här företagarna och tillsammans med det starka utbud av tjänster vi har hos Kliently kommer vi kunna erbjuda företagare en stabil grund att stå på, säger Nadja Hatem, VD och medgrundare, Kliently.

Vill du kontakta Kliently eller SMÅA för frågor eller intervju?
Mejla Nadja Hatem hos Kliently på nadja@kliently.se.
Ulrika Westergren SMÅA på ulrika.westergren@smakassa.se.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag